Wezwanie do świętości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wezwanie do świętości - strona 1

Fragment notatki:


. WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI W Starym Zakonie określenia „świętość, święty” oznaczały:
- dobrowolna przynależność do Boga
- świętymi nazywano rzeczy przeznaczone na Jego służbę (wyłączone z codziennego użytku) Pismo Św. NT „świętymi” nazywa:
- patriarchów, apostołów, czasami daje to miano całemu zespołowi wiernych
- ludzi Bogu oddanych W pierwszych wiekach chrześcijaństwa „świętymi” nazywano: Ludzi wierzących i ochrzczonych , niezależnie od ich osobistej świętości
Później, kiedy zaczęły pojawiać się herezje, tylko tych, którzy pozostali w łączności z Kościołem W niektórych przypadkach termin „święty” przybiera znaczenie jeszcze bardziej ścieśnione, mianowicie oznacza męczenników Wyrazu tego używano także w pierwszych wiekach na oznaczenie zakonników albo kleru „ Sanctus” był także tytułem urzędowym, który nadawano osobom na wysokim stanowisku państwowym czy kościelnym, np. cesarzom, biskupom
Wreszcie jeszcze później wyraz „święty” przyjmuje znaczenie bardzo szczegółowe, stając się tytułem pochwalnym, zastrzeżonym jedynie dla tych, którym Kościół przyznał kult publiczny. Pierwszymi z nich byli męczennicy. Istota świętości Może być realizowana w różnych stanach życia w Kościele i w świecie, na różnych drogach życia, powołania i zawodu Jej jedność sprowadza się do miłości Boga bliźnich , choć miłość ta może przybierać różne oblicza
Świętym nie jest się więc dlatego, że żyję się w takim stanie życia, ale dlatego, że życie w swoim stanie życia i powołania zamienia się na funkcje miłowania Boga i bliźnich Świętość moralno-duchowa chrześcijan otwiera niezwykle twórcze dowartościowanie nawet najbardziej świeckiej drogi życia (świecki) i świeckich czynności w tym życiu (laikatu duchowości) Ostatecznie i zawsze istota chrześcijańskiej świętości polegać będzie na odzwierciedleniu bytowania Trójcy Przenajświętszej i Chrystusa na sposób Daru, na sposób Miłości do Ojca, ludzi i całego stworzenia Taka miłość przerasta naturalne siły człowieka, ale powołuje do niej, Bóg najpierw obdarował człowieka zdolnością takiego miłowania Bóg uzdolnił wszystkich ludzi do życia świętego i pragnie świętości wszystkich U źródeł tego wezwania znajduje się dar, który ze swej natury domaga się rozwinięcia Każdy chrześcijanin zostaje wyposażony w odpowiednie łaski , aby mógł postępować w świętości Istnieje również wezwanie do szczególnej misji w stosunku do Ciała Mistycznego
W każdym miejscu i stanie chrześcijanie mają być prawdziwymi uczniami Jezusa; tam ,gdzie żyją powinni reprezentować Kościół i Ewangelię ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz