Dr Krzysztof Machaczka

note /search

Podstawy organizacji i zarządzania - opracowanie do zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2289
Wyświetleń: 5656

Otoczenie – nie można zakładać, że będzie ono stabilne. W realu jest ono zmienne, co powoduje, że organizacje muszą się zmieniać. Więc efektywne ukształtowanie organizacji można realizować, gdy uwzględni się specyficzne warunki jej funkcjonowania, czyli wpływ otoczenia. W krańcowym przypadku pr...

Istota organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1827

Organizacje nie powstają po to, żeby być zarządzane, ale po to, by dostarczać określonych dóbr i usług. Są to jednak na tyle złożone systemy, że występuje tam potrzeba koordynacji - zarządzania .   Rozwój przedsiębiorstwa jest cechą bardzo indywidualną. Działania sprawdzone w jednej firmie nie ...

Model Aizesa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1883

Model Aizesa   Adnotacja: znalazłem wyczerpujący opis modelu Adizesa na stronie tego kolesia (lepszego źródła nie da się znaleźć) oraz na jakimś podejrzanym blogu. Zaletą pierwszego jest obszerność opisu, a drugiego język polski i zwięzłość. To co jest poniżej to połączenie obu wersji. Najpierw...

Model Bleichera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2142

Model Bleichera   Bardzo skąpe źródła (w sumie tylko 3 strony w zeszytach naukowych), także trudno nazwać to wyczerpującym podejściem do tematu, ale cóż… Na bezrybiu i rak ryba…   Najpierw wykresik z zeszytów naukowych (nienajlepsza jakoś skanu, ale te najmniej czytelne rzeczy poprawiłem).  ...

Model Greinera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3738

Model Greinera   Informacje wstępne Każda z 5 faz składa się z fazy ewolucji (wzrostu liniowego) i rewolucji (kryzysu). Kryzys wymaga reform w organizacji, inaczej grozi jej upadek. Po przezwyciężeniu kryzysu możliwy jest dalszy rozwój Model odnosi się wyłącznie do wzrostu organizacji   Na...

Podstawowe formy rozwojowe przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533

Podstawowe formy rozwojowe przedsiębiorstw   W wyniku przyjęcia koncepcji cyklu życia w odniesieniu do rozwoju organizacji można wyróżnić cztery podstawowe, wzorcowe formy rozwojowe przedsiębiorstw. Są to przedsiębiorstwa (przedstawia to poniższy rysunek): Pionierskie Wzrastające i ekspansywne ...

Część wykładów z POIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1708

Orientacja klasyczna w zarządzaniu Ogólna charakterystyka: klasyczna nauka zarządzania ma trzy główne nurty: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne i teorię biurokracji. Organizacja jest tutaj pojmowana jako system racjonalny czyli tak zaprojektowany, by cele osiągnął w sposób skuteczny...

POiZ wykłady Machaczka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1246

Leavitt'a, technologia, model 7-S, otoczenie, role informacyjne, role decyzyjne, interesariusze wewnętrzni. ...