Istota organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota organizacji - strona 1 Istota organizacji - strona 2 Istota organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Organizacje nie powstają po to, żeby być zarządzane, ale po to, by dostarczać określonych dóbr i usług. Są to jednak na tyle złożone systemy, że występuje tam potrzeba koordynacji - zarządzania .
 
Rozwój przedsiębiorstwa jest cechą bardzo indywidualną. Działania sprawdzone w jednej firmie nie dają gwarancji sukcesu w innej.
 
 
Przyjęcie w zarządzaniu tzw. "orientacji rozwojowej" jest konsekwencją zidentyfikowania kilku podstawowych zasad lub też założeń nierozerwalnie związanych z funkcjonowaniem organizacji:
Wszystkie organizacje zmierzają do mniej lub bardziej przewidywalnego schyłku, któremu mogą się przeciwstawić podejmując walkę o przetrwanie
Organizacje muszą nieustannie poszukiwać sposobu przeciwdziałania stagnacji i schyłkowi
Czas czy wielkość organizacji nie są jedynymi wyznacznikami stanu jej rozwoju
Rozwój realizuje się zawsze w specyficznym dla danej organizacji "pola sił", którego rozpoznanie ma istotny wpływ na sukces lub porażkę, wzrost lub kryzys
 
Zjawiska rozwoju występujące w otaczającej nas rzeczywistości należą więc do najbardziej oczywistych elementów naszego doświadczenia, choć jak dowodzi praktyka, nie zawsze potrafimy je właściwie i w porę interpretować. Charakter rozwoju może być:
Celowy bądź przypadkowy
Postępowy lub wsteczny
Samoistny lub wymuszony
Ciągły lub skokowy
 
Rozwój rozumiemy jako zachodzący w procesie zmian.
 
Chodzi o to, aby rozwój nadążał za wzrostem .
  Sytuacyjny model organizacji - optymalny projekt dla danej organizacji zależy od przyjętych czynników sytuacyjnych.
  Czynniki wpływające na projekt organizacji  
 
 
 
W interpretacji rozwoju organizacji, jako procesu doskonalenia miejsca zajmowanego przez nią w otoczeniu zwraca się uwagę na to, że rozwój jest efektem opanowania przez organizację procesów "uczenia się". Na ukształtowanie takiego podejścia istotny wpływ miała koncepcja organizacji jako otwartego systemu działania oraz przyjęcie analogii organizacji jako organizmu - systemu i to organizmu będącego elementem większego systemu (jak u organizmów żywych ekosystemów). Do charakterystycznych cech, przypisywanych takiemu systemowi, należą: zmienność, dynamiczna homeostaza, negatywna entropia i tzw. ekwifinalność , czyli właściwość osiągania danego celu różnymi efektywnymi sposobami.
 
 
W konsekwencji przyjęcia paradygmatu organizacji jako systemu współdziałania elementów składowych ze sobą oraz z elementami otoczenia rozwojem nazwiemy cyklicznie powtarzający się proces obejmujący trzy funkcje

(…)

… stanowi więc funkcję systemów (organizacji), umożliwiającą przetrwanie w otoczeniu, a istota takiego zarządzania polega na ich stabilizacji poprzez redukcję niepewności, zależności i ryzyka.
 
Miejsce jakie organizacje zajmują w otoczeniu, nie jest im dane raz na zawsze. Z jednej strony działa prawo entropii, zgodnie z którym wszystkie systemy wskazują naturalną skłonność do upadku (prawo powszechnego ciążenia ku dołowi), z drugiej zaś każdy system dąży do poprawy swego położenia wobec otoczenia, głównie w stosunku do innych systemów (prawo negatywnej entropii).
 
Zmianę
Niezbędnym działaniem, jakie w tej sytuacji musi podjąć organizacja (system), jest zmiana - polegająca na walce z entropią i dążeniu do doskonalenia bądź poprawy pozycji zajmowanej w otoczeniu.
 
Współcześni menadżerowie…
… na trzy podstawowe fazy:
Powstanie i wzrost
Stabilizację i dynamiczną równowagę
Zmianę lub upadek i rozwiązanie
 
 
Charles Handy "Wiek paradoksu - w poszukiwaniu sedna przyszłości"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Krzywa ta streszcza w sobie historię samego życia. Startujemy powoli, chwiejnie i eksperymentujemy, potem wzrastamy, a następnie chylimy się ku upadkowi. Taka jest historia brytyjskiego imperium…
… egzystencji organizacji jako systemu działania w turbulentnym otoczeniu, czyli inaczej mówiąc, jest to tryptyk rozwoju organizacji.
 
Koncepcja cyklu życia może być również stosowana do analizy rozwoju przedsiębiorstwa.
 
Pomimo, że analogie życia organizacji i organizmów są dopuszczalne i inspirujące, to należy pamiętać o kilku istotnych różnicach:
Sekwencja faz rozwojowych organizmów ma charakter…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz