Zarządzanie rozwojem organizacji- Wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie rozwojem organizacji- Wykład 2 - strona 1 Zarządzanie rozwojem organizacji- Wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 2 W interpretacji rozwoju organizacji jako procesu doskonalenia miejsca zajmowanego przez nią w otoczeniu zwraca się uwagę na to, że rozwój jest efektem opanowania przez organizację procesów „uczenia się” . Na ukształtowanie takiego podejścia istotny wpływ miała koncepcja organizacji jako otwartego systemu działania oraz przyjęcie analogii organizacji jako organizmu- systemu i to organizmu będącego elementem większego systemu (tak jak ekosystem). Do charakterystycznych cech przypisywanych takiemu systemowi należą: zmienność, dynamiczna homeostaza, negatywna entropia i ekwifinalność, czyli właściwość osiągana danego celu różnymi efektywnymi sposobami.
Homeostaza- zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych.
Zmienność-zmienianie się, rozwojowe,
Dynamiczna homeostaza- dynamiczna równowaga, równowagi w krótkich okresach czasu, stabilizacja systemu na krótki okres.
Negatywna entropia- przeciwstawianie się przedsiębiorstwa entropii czyli upadaniu przez odradzanie się.
Ekwifinalność- dochodzenie do danego celu różnymi drogami.
W konsekwencji przyjęcia paradygmatu jako systemu współdziałania elementów składowych ze sobą oraz z elementami otoczenia rozwojem nazwiemy cykliczne powtarzający się proces, obejmujący fazy, funkcje:
-selekcję,
-kompensacja,
-zmiana. SELEKCJA - organizacja powstaje na drodze wyboru (selekcji) działań niezbędnych do realizacji zamierzonych celów. Selekcja tychże działań pozwala więc na powstawanie systemu i uzyskanie przez niego niezbędnej autonomii i swobody działania. W działalności gospodarczej selekcja przejawia się przedsiębiorczością, rozumianą jako całokształt działań związanych z uruchomieniem nowego przedsięwzięcia ( powiedzenie od pomysłu do przemysłu). Należy jednak pamiętać, że działania związane z selekcją nie są tylko i wyłącznie charakterystyczne dla małych i średnich firm , a powinny posiadać tę cechę także firmy duże. Ponieważ tak jak powiedział P. Drucker:” dzisiejsze przedsiębiorstwa , zwłaszcza duże, nie mają szans na przeżycie w dobie gwałtownych zmian i innowacji, jeśli nie zdobędą kompetencji przedsiębiorczych”.
Selekcja i odpowiadająca jej w dziedzinie działalności gospodarczej , przedsiębiorczość pociągają za sobą określone skutki:
-niepewność spowodowana głównie niedostatkiem informacji,
- zależność wynikająca z ograniczoności zasobów ,
-ryzyka związane z możliwością czerpania nie tylko korzyści, ale i ponoszeni strat. KOMPENSACJA - organizacje próbują radzić sobie z tym zjawiskiem, czyli kompensować ich wpływ . Rezultatem tego jest konieczność zarządzania nimi , harmonizowania i koordynowania zarówno wzajemnego oddziaływania poszczególnych części organizacji , jak i jej działań jako całości w stosunku do otoczenia. Zarządzanie jako kompensacja stanowi więc funkcję systemów (organizacji), umożliwiające przetrwanie w otoczeniu, a istota takiego zarządzania polega na ich stabilizacji poprzez redukcję niepewności, zależności i ryzyka.


(…)

… takiego zarządzania polega na ich stabilizacji poprzez redukcję niepewności, zależności i ryzyka.
Miejsce jakie organizacje zajmują w otoczeniu nie jest im dane na zawsze. Z jednej strony działa prawo entropii zgodnie z którym wszystkie systemy wskazują naturalna skłonność do upadku (prawo powszechnego ciążenia ku dołowi), z drugiej strony zaś każdy system dąży do poprawy swojego położenia wobec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz