Model Greinera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3766
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Greinera - strona 1 Model Greinera - strona 2 Model Greinera - strona 3

Fragment notatki:


Model Greinera
 
Informacje wstępne
Każda z 5 faz składa się z fazy ewolucji (wzrostu liniowego) i rewolucji (kryzysu).
Kryzys wymaga reform w organizacji, inaczej grozi jej upadek.
Po przezwyciężeniu kryzysu możliwy jest dalszy rozwój
Model odnosi się wyłącznie do wzrostu organizacji
  Najważniejszy diagramik, który mówi wszystko:  
  Wyjaśnienie, na wypadek, jakby diagramik jednak nie był zbyt rozmowny i nie powiedział wszystkiego:  
Graficzne przedstawienie wszystkich faz rozwoju (różnice w nazewnictwie poszczególnych etapów wynikają z kilku wersji funkcjonujących w polskiej literaturze i nie poprawiałem ich, żeby potem się nie okazało, że na egzaminie zastosuje nazewnictwo, które się tu nie pojawiło i klapa):
 
 
  Faza kreatywności Wzrost przez kreatywność: Organizacja stawia nacisk na wytworzenie produktu oraz na wejście i utrzymanie go na rynku zbytu ( make&sell ).
Kierownictwo jest przedsiębiorcze, koncentrując całą energię na produkcji i marketingu. Organizacja i komunikacja jest niesformalizowana,
  Kryzys przywództwa: Przedsiębiorca (właściciel) nie posiada odpowiednich umiejętności zarządzania albo nie koncentruje na czynnościach związanych z zarządzaniem organizacją wystarczająco dużo uwagi.
Wyjściem jest zatrudnienie profesjonalnego menadżera   Faza formalizacji Wzrost przez formalizację: Precyzyjne określenie kierunku rozwoju organizacji
Sformułowanie celów organizacji
Podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności
  Kryzys autonomii: Uprawnienia decyzyjne skupione na najwyższym szczeblu ( top management )
Komunikacja i gromadzenie informacji coraz bardziej sformalizowane i nieefektywne
Rozwiązaniem jest decentralizacja , czyli przekazanie części uprawnień w dół piramidy organizacyjnej
Faza delegowania uprawnień Wzrost przez delegowanie uprawnień: Naczelne kierownictwo skupia się na celach strategicznych
Kierownictwo średniego szczebla przejmuje pozostałe obowiązki
  Kryzys sterowania: Rozbieżność pomiędzy kierownictwem naczelnym a średnim szczeblem zarządzania
Komunikacja staje się jeszcze bardziej formalna
Brak realnej kontroli nad organizacją przez naczelne kierownictwo
Rozwiązaniem jest wprowadzenie koordynacji działań na wszystkich szczeblach
  Faza koordynacji Wzrost przez koordynację: Skoordynowanie działań i przedsięwzięć przedsiębiorstwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz