Dr Karol Kuźmicz - strona 2

Filozoficzne dowody na istnienie Boga - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Prawo Naturalne, Prawo Boże, Filozoficzne dowody na istnienie Boga Państwo Boże - De civitas Dei - zhierarchizowane Panuje pokój - pax - pokój jest tym do czego ludzie powinni dążyć Civitas terrena - państwo ziemskie Civitas diaboli - państwo diabła Tylko od łaski boż...

Szkoły Posokratejskie, Szkoły Hellenistyczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2359

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Szkoły Posokratejskie, Szkoły Hellenistyczne Arystoteles - droga złota środka jako droga ku cnocie. Arystoteles podzielił warunki dobrego rozwoju państwa na 3 kategorie: 1. Położenie geograficzne państwa (klimat umiarkowany - 4 pory roku, izolacja od wrogów - np. morz...

Analiza prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

ANALIZA PRAWA Analiza prawa bada prawo jako fenomen społeczny - jego elementy, naturę i specyfikę. Punktem wyjścia jest fakt istnienia prawa - obowiązującego prawa pozytywnego. Ponieważ prawo nie jest bytem fizycznym, stąd nie można się posłużyć metodą empiryczną. Trzeba zwrócić uwagę na 2 wymiary ...

Chrześcijańska myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Chrześcijańska myśl prawna Charakterystyka epoki Chrześcijańska koncepcja świata opiera się na prawdzie, że człowiek został stworzony przez Boga i stanowi jego obraz i podobieństwo. Każdy człowiek został też odkupiony przez Chrystusa i podniesiony do stanu łaski po upadku

Filozofia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Czym jest filozofia prawa Pytanie dlaczego? w dziedzinie prawa daje początek nauce zwanej filozofią prawa. Zajmuje się ona systematycznym rozważaniem przyczyn istnienia prawa i tym co stanowi istotę prawa. Prawo zaś można zdefiniować jest fenomenem społecznym, regulującym życie wspólne ludzi należ...

Nowożytna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Nowożytna myśl prawna Hugo Grocjusz /1583-1645/ nazywany jest ojcem nowożytnego prawa naturalnego i ojcem prawa międzynarodowego. bezpośredni wpływ na jego teorię prawa mieli hiszpańscy filozofowie: Francisco de Victoria i Francisco Suarez...

Prawo a ideologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Prawo a ideologia Pojęcie ideologii interesuje nas ideologia polityczno-społeczna - jest to plan służący regulacji stosunków polityczno-społecznych w znaczeniu negatywnym: jest ukazywana jako fenomen przeciwny prawdzie i rzeczywistości - jest to system myśli, który istotowo i pojęciowo nie stoi w...

Prawo a moralność - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Prawo a moralność Rodzaje moralności Współczesna filozofia przyjmuje podział na 4 kategorie moralności moralność autonomiczna /etyka sumienia/ etyka systemów religijnych i światopoglądowych etyka społeczna moralność ogólnoludzka moralność autonomiczna /etyka sumienia/ wychodzi od idei dobra j...

Prawo a państwo - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Prawo a państwo Struktura podstawowa wspólnoty państwowej Teorie państw: teoria umowy społecznej - w epoce oświecenia uważano, że państwo powstało w wyniku umowy społecznej, nie zauważając, że powstaje ono z pilnych egzystencjalnych potrzeb i konieczności T. Hobbes - na rzecz państwa poświęcił wol...

Starożytna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Starożytna myśl prawna Pojęcie prawa w mitologii greckiej choć mity nie dotyczą rzeczywistości dają jednak obraz ducha narodu, który je stworzył. symbolem prawa była bogini Themis - 2 żona Zeusa, która zaprowadziła porządek w świecie niebieskim w czasie zamieszek - stąd pierwszą cecha prawa wg Gre...