Nowożytna myśl prawna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowożytna myśl prawna - wykład - strona 1 Nowożytna myśl prawna - wykład - strona 2 Nowożytna myśl prawna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Nowożytna myśl prawna
Hugo Grocjusz /1583-1645/
nazywany jest ojcem nowożytnego prawa naturalnego i ojcem prawa międzynarodowego.
bezpośredni wpływ na jego teorię prawa mieli hiszpańscy filozofowie: Francisco de Victoria i Francisco Suarez
czas jego życia to okres reformacji i wojen religijnych. W filozofii następuje zwrot ku rozumowi i temu co on uzna za słuszne swymi naturalnymi siłami. Powstaje więc naturalna teoria religii, moralności, prawa i państwa
Grocjusz napisał dzieło O prawie wojny i pokoju /1625/
koncepcję prawa naturalnego wyprowadza z rozumnej i społecznej natury człowieka. Prawo naturalne jest to nakaz prawego rozumu, który wskazuje, że w każdej czynności, zależnie od jej zgodności lub niezgodności z rozumną i społeczną naturą człowieka, tkwi moralna ohyda lub moralna konieczność. oznacza to, że czynności, w stosunku do których istnieje taki nakaz rozumu, są obowiązkowe lub niedozwolone. Dlatego uważa się, że Bóg - twórca ludzkiej natury - je nakazał lub zabronił
prawo naturalne ma źródło w Bogu, ale nie dlatego że jest uczestnictwem w odwiecznym prawie Bożym, ale dlatego, że Bóg jest twórcą rozumnej ludzkiej natury z której to prawo wypływa
do podstawowych zasad prawa naturalnego zaliczył on:
obowiązek zachowania zaciągniętych zobowiązań - obecnie pacta sunt servanda
powstrzymanie się od naruszania cudzej własności
odszkodowanie za wyrządzone szkody
karalność przestępstw
logika tego prawa jest tak naturalna, że nawet Bóg jej nie może zmienić. Wg niego te zasady prawa naturalnego obowiązują nawet wtedy, gdyby Bóg nie istniał. rodzaje prawa:
ius naturale
ius ius divinum voluntarium ius voluntarium - prawo pozytywne
ius gentium - prawo międzynarodowe
ius voluntarium ius civile - prawo prywatne
ius civile
ius humanum voluntarium
ius gentium
jego koncepcja prawa obejmuje także prawo między narodami - one również winne zawierać umowy w oparciu o prawo naturalne - dał tym podstawy prawa międzynarodowego
Państwo
społeczeństwo powstaje dzięki umowie społecznej
państwa jako społeczności polityczne istnieją odwiecznie, choć zmieniają się ich formy
podmiotem władzy jest cały naród, który wybiera sobie suwerena, aby w jego imieniu sprawował władzę
pokój i bezpieczeństwo stawia ponad prawo narodu do oporu
wzywał do pokojowego uregulowania stosunków wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, a także do tolerancji religijnej


(…)

… na:
ustawodawczą - sprawuje ją parlament złożony z poszczególnych stanów
wykonawczą - sprawuje ją król
sądowniczą - neutralna i niezależna od dwóch pierwszych
Jean Jacques Rousseau /1712-1778/
główne dzieło - Umowa społeczna wychodzi od pojęcia natury ludzkiej, w której najważniejszą władzą jest uczucie
człowiek może zbudować naturalną etykę i religię, ale w oparciu o sumienie, które jest boskim instynktem…
… społeczności, ale jej twórcą i jego zadaniem jest utrzymanie bytu państwa
człowiek jako zwierze chce realizować swe egoistyczne pragnienia i stąd wymaga pana, który złamie jego wolę 8i podporządkuje go woli powszechnie uznanej za obowiązującą
trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą celem zabezpieczenia dobra obywateli
Johann Gottlieb Fichte /1762-1814/
Prawo pojęcie prawa we wczesnym…
… jako społeczności polityczne istnieją odwiecznie, choć zmieniają się ich formy
podmiotem władzy jest cały naród, który wybiera sobie suwerena, aby w jego imieniu sprawował władzę
pokój i bezpieczeństwo stawia ponad prawo narodu do oporu
wzywał do pokojowego uregulowania stosunków wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, a także do tolerancji religijnej
Thomas Hobbes /1588-1679/
Teoria państwa
jego filozofia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz