Dr Jolanta Późniak

note /search

Geneza własności intelektualnej, systemy ochrony własności intelektual...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 931

Geneza ochrony Jak się kształtowała i rozwijała kiedy świadomość prawa autorskiego, ochrony dóbr intelektualnych zaczęła się kształtować. Można tutaj rozpatrywać różne dobra, które podlegają ochronie. Osobno należałoby spojrzeć na 3 kategorie dóbr: Wynalazki - problematyka nowatorstwa, nowych tec...

Prawo autorskie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

W4 20.03.2010r. Prawa autorskie dzielimy na: Prawa osobiste te które chronią osobistą więź autora z utworem, czyli prawo do autorstwa, integracji, do oznaczania swoich utworów imieniem i nazwiskiem do integralności, nadzoru, prowadzenia i wycofania utworu z obiegu. Wiążą się one z takimi typowo os...

Prawo własności intelektualnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

W5 04.05.2010r. Druga ustawa która reguluje problematykę własności intelektualnej czyli ustawę prawa własności przemysłowej. W szczególności problematyka wynalazków, wzorów użytkowych,

Systemy ochrony dóbr niematerialnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Systemy ochrony dóbr niematerialnych. Na podstawie przepisów ustaw o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej możemy wskazać 3 systemy ochrony praw na dobrach niematerialnych: System rejestracyjny. Oznacza że prawo udzielane j...

Umowa licencyjna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Umowa licencyjna jest najczęściej stosowaną umową w związku z obrotem prawami wyłącznymi. Umowy licencyjnie są zawierane zarówno w prawie autorskim jak również w prawie własności przemysłowej. Umowa licencyjna to umowa na podstawie której uprawniony udziela innej osobie upoważnienia, czyli licencji ...

Pojęcie utworu w Ustawie o Prawie Autorskim-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

POJĘCIE UTWORU W Ustawie o Prawie Autorskim Utwór to centralne pojęcie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem nazywamy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustaw...

Własność intelektualna, własność przemysłowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1064

Własność intelektualna, własność przemysłowa, Własność intelektualna obejmuje dobra niematerialne będące wytworami ludzkiego intelektu stanowiące przedmiot regulacji prawa autorskiego, bądź prawa własności przemysłowej. Prościej mówią wszystkie dobra niematerialne prawem chronione, prawa na tych dob...

Wzory przemysłowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Pojęcie wzorów przemysłowych pojawiało się wraz z wejściem w życie tej obecnej ustawy. Wcześniej na gruncie naszego ustawodawca chronione były wzory techniczne. Definicje było podobne jak obecna definicja wzoru przemysłowego. Wzory przemysłowe są pojęciem szerszym. Pojęcie to pojawiło się w aktach U...

Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

Znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne należą do 2 grupy rozwiązań chronionych przez ustawę o prawie własności przemysłowej. Mianowicie do grupy oznaczeń. Jeśli chodzi o procedurę zgłaszania do ochrony, postępowanie przed urzędem patentowy...