Dr Jerzy Filar

note /search

25 lat pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI Kara 25 lat pozbawienia wolności karę tą wprowadził KK z 1969 roku zastępując nią karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jest ona rodzajem kary tzw. terminowego pozbawienia wolności, ma o...

Amnestia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Amnestia W odróżnieniu od abolicji, amnestia nie należy do okoliczności uchylających karalność. Jest to zbiorowy akt łaski, który polega na darowaniu lub złagodzeniu kar prawomocnie orzeczonych za przestępstwa. Ustawy te były wydawane w formie ustawy sejmowej lub dekretu Rady Państwa i ograniczone ...

Anormalna sytuacja motywacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3500

ANORMALNA SYTUACJA MOTYWACYJNA Jednym z warunków przypisania sprawcy czynu winy jest wymagalność zgodnego z prawem zachowania się, którą uchylać może znalezienie się człowieka w obliczu niebezpieczeństwa lub ostrego konfliktu interesów, a...

Bezprawność czynu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Bezprawność czynu Bezprawność , czyli sprzeczność z normą prawa karnego, jest zależna od treści obowiązujących przepisów. Formalizują one cechę społecznej szkodliwości czynu w postaci ustawowych znamion tworzących typy przestępstw. Znamiona przestępstwa są opisem zdarzeń typowych, uogólnionych na u...

Błąd-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

Błąd - jest klasyczną okolicznością wyłączającą winę, jest on zniekształceniem rzeczywistości, odwróceniem umyślności, wyłącza winę szczególnie umyślną. Błąd jest to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Może on polegać na : — u...

Bójka i pobicie- Art. 158

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

BÓJKA I POBICIE- Art. 158 Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) branie udziału w bójce lub pobiciu, - pozostawanie w obrębie zdarzeń, - podawanie narzędzi walczącym, - zachęcanie walczą...

Ciężki uszczerbek na zdrowiu ( Art. 156 )

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU ( Art. 156 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka w postaci: - pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, - innego cię...

Czas obowiązywania ustawy karnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Czas obowiązywania ustawy karnej Żeby ustalić czas trzeba najpierw ustalić ramy czasowe obowiązywania ustawy. Ustawa karna zaczyna obowiązywać:  kiedy sama określa początek swojego obowiązywania  kiedy nie określa swego początku, ale występują inne przepisy określające go Termin końcowy:  kiedy ...

Czyn w prawie karnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

CZYN W PRAWIE KARNYM Przestępstwem może być tylko czyn człowieka. Czyn to zewnętrzne zachowanie się człowieka dotykające w sposób ujemny stosunków społecznych. Przestępstwo może być popełnione tylko przez człowieka jako osobę fizyczną - zbiorowość jako osoba prawna nie może popełnić przestępstwa. C...

Definicja przestępstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1757

DEFINICJA PRZESTĘPSTWA Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę, określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu więcej niż znikomym. Zabronienie czynu przez ustawę - element formalny - wskazanie w ustawie jego znamion i kary grożą...