Dr Jerzy Filar - strona 2

note /search

Dożywotnie pozbawienie wolności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

DOŻYWOTNIE POZBAWIENIE WOLNOŚCI Kara dożywotniego pozbawienia wolności ponownie ją wprowadzono w 1995 roku, kara ta może trwać, zgodnie z jej nazwą do końca życia skazanego. Skazanie na dożywocie nie wyklucza jednak ...

Dyrektywy sądowego wymiaru kary i środków karnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

DYREKTYWY SĄDOWEGO WYMIARU KARY I ŚRODKÓW KARNYCH DYREKTYWY - zawarte w ustawie wskazania, którymi sąd ma obowiązek kierować się przy wymierzaniu kary i środków karnych. Główna funkcja tych dyrektyw - zapewnienie realizacji celów kary i środków ...

Działanie w granicach swoich praw i obowiązków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

działanie w granicach swoich praw i obowiązków Każda czynność służbowa ( przysługujące uprawnienia i realizacja obowiązków służbowych) podjęta w celu wykonywania nałożonego przez ustawę obowiązku lub przyznanego uprawnienia jest pozbawiona przedmiotowych cech przestępstwa (celnik dokonuje rewizji, ...

Działanie w ostatecznej potrzebie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

działanie w ostatecznej potrzebie ● Art. 319 k.k. ● Uprawnienie przełożonego do wymuszenia posłuchu dla wydanego rozkazu ● Instytucja ta występuje wyłącznie w stosunkach wojskowych, nie ma w policyjnych itd. ● Przełożonemu wolno stosować środki dla wymuszenia posłuchu dla wykonania jego rozkazu pod...

Formy stadialne-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1211

Formy stadialne Formy stadialne - etapy realizacji przestępstwa. Punktem wyjścia jest zamiar popełnienia przestępstwa. Może nim być jedynie czyn, a więc zachowanie się zewnętrzne zabronione przez ustawę. Stanowią roszczenie odpowiedzialności karnej w sensie przedmiotowym. Są to: zamiar, przygotowan...

Formy zjawiskowe-sprawstwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1435

FORMY ZJAWISKOWE Sprawstwo art. 18 § 1 KK. Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie...

Funkcje prawa karnego - ochronna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Funkcje prawa karnego  ochronna - ma chronić system stosunków społecznych, ekonomicznych, politycznych, interesy indywidualne, wartości grupowe, ogólne przed zamachami, atakami, destrukcją, szkodami wywołanymi przez ludzkie zachowania poprzez powiązania z funkcją afirmacyjno - motywacyjną - określ...

Grzywna art. 33

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

GRZYWNA Art. 33. § 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. § 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 ...

Historia prawa karnego – rozwój historyczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

. Historia prawa karnego - rozwój historyczny Do II połowy XVIII w. panowała obiektywna ocena przy dochodzeniu do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Do tego czasu sprawca odpowiadał za każde przyczynienie się do przestępstwa, karano za popełnieni przestępstwa a także za nie doniesienie o...

Immunitety-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

IMMUNITETY Immunitety : - materialny - nie podleganie działaniu prawa karnego w ogóle, bezwarunkowe uchylenie karalności - przysługuje adwokatowi w wypadku dopuszczenia się zniewagi strony procesowej, jej pełnomocnika lub obrońcy, a także kurat...