Dr inż. Zbigniew Nędza - strona 2

Służby BHP w zakładach pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • BHP i podstawy ergonomii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Służby BHP w zakładach pracy. Liczbę pracowników służb BHP ustala kierownik ruchu zakładu biorąc pod uwagę: stan zatrudnienia, występujące w zakładzie warunki pracy, związane z nim zagrożenia zawodowe i uciążliwość pracy. Zatrudnionych pracowników W służbach BHP 600 do 5000 co najmniej 1 na ...

Hałas-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sprawozdanie z przedmiotu: BHP 2 - laboratorium Temat: Hałas Nazwa zakładu pracy Adres Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Miejsce pracy Narzędzie pracy Wykonywana czynność Rodzaj hałasu Źródło hałasu Metoda pomiaru ...

Wypadki przy pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

Co to jest wypadek przy pracy ? Od dnia 1 stycznia 2003 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dziennik Ustaw z 2002 r., Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą za wyp...

Pomiar zapylenia-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1547

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sprawozdanie z przedmiotu: BHP 2 - laboratorium Temat: Pomiar zapylenia Nazwa zakładu pracy Adres Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Stosowane narzędzie pracy Wykonywana czynność Czas ekspozycji na zapylenie Zastosowa...

Wypadki przy pracy-interpretacja wybranych zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy Laboratorium z BHP. Temat: INTERPRETACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO. Rok Akademicki Wykonał: INTERPRETACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY NA PODSTAWIE ORZECZN...

Pomiaru składu powietrza kopalnianego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 6909

Wstęp Przyrządy do pomiaru składu powietrza kopalnianego można podzielić na następujące grupy: aparatura laboratoryjna do analizy gazów, stacjonarne i przenośne analizatory gazów, wykrywacze i rurki wskaźnikowe. Pobieranie próbek powietrza kopalnianego odbywa się z odpowiednich miejsc w górnicz...

Pola elektromagnetyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Pola elektromagnetyczne. Nielaserowe promieniowanie optyczne. Część widma elektromagnetycznego o długościach fali, z przedziału od 10-8 m do 10-3 m (10 nm-1 mm) nazywamy pro­mieniowaniem optycznym. Promieniowanie optyczne dzieli się na promieniowanie widzialne (światło) oraz niewidzialne dla oczu ...

Wibracja na stanowiskach pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Wibracja na stanowiskach pracy. pojęcia podstawowe, Pojęcie: Wibracją nazywamy takie drgania, które oddziaływają na człowieka przez bezpośredni kontakt z jego ciałem drgającego elementu maszyny narzędzia lub urządzenia. Podstawowe źródła drgań: działanie wibracji ze względu na kontakt człowieka z ...

Zagrożenie gazowe na stanowiskach pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Zagrożenie gazowe na stanowiskach pracy. Gazy wchodzące w skład powietrza kopalnianego można podzielić na trzy grupy: gazy konieczne do życia (tlen), gazy obojętne dla organizmu człowieka (azot, metan, wodór, gady szlachetne, dwutlenek węgla do 1% zawartości w powietrzu) oraz gazy toksyczne (

Zagrożenie metanowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Zagrożenie metanowe. W polach nie metanowych w razie stwierdzenia w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej zawartości 0,1% CH4 lub powyżej oraz w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w razie stwierdzenia w pok...