Dr inż. Maria Siwek

note /search

Grupowe podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

Siwek. Notatka składa się z 3 stron. grypowe podejmowanie decyzji dzisiaj bardzo wiele decyzji w organizacji podejmują grupy, zespoły lub komitety. Przekonanie że „co dwie głowy, to nie jedna”, od dawna jest uznawane. -jednostka a grupa mocne strony jednostki to szybkość podejmowania decyzji wyraź...

Industrializacja, urbanizacja i globalizacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2443

Siwek. Notatka składa się z 3 stron. 1. Zmiana, postęp, rozwój i regres społeczny - określenia. Zmiana - proces strukturalnych przekształceń systemu społecznego, różnica pomiędzy stanem systemu społecznego (np. jego struktury, społecznej, demograficznej, gospodarczej, politycznej) w jednym momenc...

Klasyfikacja grup społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

Siwek. Notatka składa się z 2 stron. KLASYFIKACJA GRUP SPOECZNYCH. Kryterium struktury grupy może je podzielić na małe i duże Grupy małe składają się z kilku lub kilkunastu osób, które łączy więź społeczna związana z bezpośrednia stycznością i łącznością psychiczną. Grupy duże mają zazwyczaj złożo...

Przywództwo w grupie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428

Siwek. Notatka składa się z 3 stron. Przywództwo -jest to zdolność wpływania na grupę, aby osiągała określone cele.Źródła takiego wpływu mogą mieć charakter formalny,jak np.zajmowanie kierowniczego stanowiska org. Przywództwo nie usatysfakcjonowane przez org -zdolność wywierania wpływu powstająca ...

Struktury wewnątrzgrupowe - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3682

Siwek. Notatka składa się z 1 strony. STRUKTURY WEWNATRZGRUPOWE Struktura socjometryczna . Socjometria : zajmuje się wzajemnymi oddziaływaniami między ludźmi zachodzącymi we wszystkich grupach. W obrębie nauk społecznych socjologia zyskała pe...

Styczności społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1372

Siwek. Notatka składa się z 2 stron. STYCZNOŚCI SPOŁECZNE Styczność przestrzenna podstawą jej zaistnienia jest wspólne użytkowanie przez ludzi określonej społecznie przestrzeni. Komponentem więzi społecznej może być styczność i łączność psychiczna. Styczność psychiczna związana jest z zainteresowa...

Zbiegowisko, publiczność, tłum - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2618

Siwek. Notatka składa się z 1 strony. ZBIEGOWISKO, PUBLICZNOŚĆ, TŁUM Zbiegowisko jest rodzajem zbiorowości , która powstaje spontanicznie wtedy , gdy zaistnieje zjawisko wywołujące ciekawość ludzi. może to być wypadek samochodowy który ściąga na siebie uwagę przechodniów, ludzie zatrzymują się z c...

Zbiorowości społeczne - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1624

Siwek. Notatka składa się z 2 stron. Socjologia ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE Zbiorowość społeczna : zbiór ludzi między którymi chociaż na krótko powstała więź społeczna czyli przekonanie o tym że coś ich łączy. Ludzie którzy posiadają okreś...

Od działań masowych do ruchów społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

Od działań masowych do ruchów społecznych W poprzednich rozdziałach wprowadziliśmy zbiór pojęć socjologicznych służących do opisywania aktywności ludzi, podejmowanej w otoczeniu innych ludzi. Wychodzimy bowiem z założenia, że życie społeczne to nic innego jak tylko to, co robią poszczególne jednost...

Siła regulacji norm i wartości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Siła regulacji norm i wartości Reguły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, mogą nieść w sobie mniejszy lub większy ładunek powinności. Inaczej: wiązać się mogą z nimi silniejsze lub słabsze oczekiwania społeczne na temat właściwego działania. Wyróżnimy najpierw imperatywy kulturowe, a więc kat...