Przywództwo w grupie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo w grupie - strona 1 Przywództwo w grupie - strona 2 Przywództwo w grupie - strona 3

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 3 stron.
Przywództwo -jest to zdolność wpływania na grupę, aby osiągała określone cele.Źródła takiego wpływu mogą mieć charakter formalny,jak np.zajmowanie kierowniczego stanowiska org. Przywództwo nie usatysfakcjonowane przez org -zdolność wywierania wpływu powstająca poza formalną strukturą org,jest równie ważny jak wpływ formalny albo nawet od niego ważniejszy. Cechy przywódcy :inteligencja,charyzma,stanowczość,entuzjazm,siła,odwaga, prawość,wiara w siebie. 6 cech różniących przywódców od nieprzywódców: 1)ambicja i energia,2)pragnienie przewodzenia innym i wywierania na nich wpływu,3)uczciwość i prawość,4)wiara w siebie,5)inteligencja,6)głęboka wiedza techniczna w dziedzinie objętej zakresem odpowiedzialności przywódcy Badania przeprowadzone na Ohio State University( badania nad wyróżnieniem niezależnych wymiarów zachowań przywódców) 1.Zachowania inicjowanie strukturę-w ten sposób,że każdy wie czego się od niego oczekuje,ustanawiane są formalne linie komunikacji oraz ustalony sposób wykonywania zad. 2.Życzliwość-zachowania mające wzgląd na innych-zach.przywódców,którzy dbają o dobro podwładnych,dażą się wzajemnie szacunkiem, zaufaniem i starają się stworzyć ciepłą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Badania przeprowadzone na University of Michigan (badania nad wyszukaniem cechy zach.przywódców,mające związek miarą ich efektywności) Zachowania skoncentowane na pracownikach- zach.przywódców,którzy pracują nad stworzeniem spójnych zespołów roboczych,dbają o zadowolenie pracownika.Są one korzystniejsze dla przywódców,którzy osiągali wyższą wydajnośc gr.i większe zadowolenia z pracy. Zachowania skoncentrowane na zadaniach -zach.przywódców,którzy baczną uwagę zwracają na zad.oraz procedury robocze związane z danym stanowiskiem i interesują się tylko osiągnięciami pracowników.Niższa wydajnośc gr.i mniejsze zadowolenie pracowników. Siatka kierownicza Blake i Mouton - graficzny schemat dwuwymiarowego poglądu na style przywódcze. Łączy ona badania z Ohio(życzliwość,inicjowanie struktury)z Michigan(orientacja na pracowników i na produkcję).Połączenie stwarza 81 możliwych kategorii stylu przywódcy.Przedstawia czynnki dominujące w sposobie myślenia przywódcy w odniesieniu do pożądanych wyników. Model Fiedlera - wysoka efektywność grupy zależy od wzajemnego dostosowania stylu współdziałania przywódcy z jego podwładnymi oraz stopnia w jaki sytuacja umożliwia przywódcy sprawowanie kontroli i wywierania wpływu. Kwestionariusz najmniej lubianego współpracownika wg Fiedlera zawiera 16 par przeciwstawnych określeń (przyjazny-wrogi), ma służyć do pomiaru nastawienia danej osoby na zadania lub na wzajemne stosunki.

(…)

… sytuacyjnych,wpływających na zależniość między zachowaniem przywódcy a wynikami:
*Sytuacyjne czynniki środowiskowe(struktura zad,system formalnego autorytetu,gr.robocza)
*Sytuacyjne czynniki dotyczące podwładnych(poczucie umiejscowienia kontroli,doświadczenie,postrzeganie uzdolnienia)
*Zamierzone skutki teorii:efektywność,zadowolenie
4 zachowania przywódcze wg House:
1)Przywódca dyrektywny-powiadamia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz