Struktury wewnątrzgrupowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury wewnątrzgrupowe - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 1 strony.
STRUKTURY WEWNATRZGRUPOWE Struktura socjometryczna . Socjometria : zajmuje się wzajemnymi oddziaływaniami między ludźmi zachodzącymi we wszystkich grupach. W obrębie nauk społecznych socjologia zyskała pewną autonomię jako specyficzna metodologia badań oraz dziedziczenia wiedzy. Badania socjometryczne prowadzone są za pomocą prostego kwestionariusza . Polegają na badaniu każdego członka badanej zbiorowości, kogo chciałby mieć do towarzystwa w toki jakiejś czynności a kogo nie. Wybory i odrzucenia pozwalają na sporządzenie graficznych obrazów relacji interpersonalnych, które najczęściej przybierają postać tzw socjogramów . Analiza danych socjometrycznych dostarcza również o pozycji każdej jednostki w grupie i podziałów na podgrupy nazywane czasem klikami. Za klikę uważa się taki zespół członków zbiorowości , których średnia wzajemna jest większa niż ich średnia sympatia do pozostałych członków tejże zbiorowości. Przedmiotem zainteresowania są też style przywództwa i ich konsekwencje dla działań grupy. Najczęściej badano trzy style : Autorytarny- przywódca wydaje polecenia. Konsekwencją stylu autorytarnego jest pojawienie się w grupie agresji, która bywa przejawem zarówno wobec przywódców , jaki i innych grup . Styl ten może prowadzić do atomizatującej grupę apatii będącą rezultatem osobistego uzależnienia każdego członka od przywódcy. W autorytarnie kierowanej grupie zanika też inicjatywa. Grupa działa sprawnie tak długo jak obecny jest przywódca, w przypadku jego nieobecności działanie grupy zamiera. Demokratyczny : przywódca wspólnie z podwładnymi ustala sposób postępowania.
Styl demokratyczny sprzyja pojawieniu się harmonijnej współpracy i wzajemnej pomocy oraz wytwarzaniu się pogodnej atmosfery. Poziom wzajemnej agresji jest niski . Nieobecność przywódcy nie prowadzi do przerwania działalności grupy.
Anarchiczny- przywódca zachowuje pełny luz i nie podejmuje żadnych wysiłków aby kierować grupą i organizować jej działania .
Konsekwencją stylu anarchicznego jest dezorientacja. Na początku nikt nie wie co ma robić . Ostatecznie aktywność może być duża, ale najczęściej nie prowadzi do żadnych rezultatów . wśród członków grupy wzrasta poziom międzyosobniczej agresji Spójność grupy Grupa spójna to taka , w której nie ma głębokich podziałów i wyraźnych podgrup, czyli klik. Grupa spójna to taka którą spaja silna więź społeczna. Robert Merton wyróżnia 3 typy podstaw spójności grupy: Kreowaną kulturowo - wynikającą ze zinternalizowania przez członków grupy wspólnych norm i wartości. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz