Dr inż. Jerzy Baruk

Cykl produkcyjny i jego optymalizacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

CYKL PRODUKCYJNY I JEGO OPTYMALIZACJA Cykl produkcyjny to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem procesu produkcyjnego określonego wyrobu. W okresie tym materiał wyjściowy przechodząc kolejno przez wszystkie etapy procesu produkcyjnego przekształcany jest w gotowy wyrób. Cykl produkcyjny ...

Dokumentacja planowania i ewidencja produkcji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

DOKUMENTACJA PLANOWANIA I EWIDENCJA PRODUKCJI. DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA Podstawą decyzji są informacje. Nośnikiem informacji jest: dokumentacja techniczna dokumentacja produkcyjna (warsztatowa) (zależy od systemu sterowania produkcją) pozostałe dokumenty Planowanie i ewidencja dotyczą następują...

Działalność badawczo-rozwojowa i jej organizacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO ROZWOJOWA I JEJ ORGANIZACJA Podział ze względu na liczbę uczestników: praca indywidualna praca grupowa praca zespołowa (jeżeli wykonawców łączy cel i proces pracy) Działalność badawcza i rozwojowa - systematycznie prowadzone prace twórcze realizowane w celu zwiększenia zaso...

Istota zarządzania produkcją-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 189
Wyświetleń: 749

ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Zarządzanie produkcją - uporządkowany zbiór działań wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Planowanie - wytyczanie celów organizacji i określenie sposobów ich realizacji Podejmowanie decyzji - część procesu planowania obejm...

Nowoczesne metody zarządzania produkcją-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Elastyczne systemy produkcyjne (ESP) Elastyczne systemy produkcyjne stanowią nowoczesną formę automatyzacji produkcji seryjnej i jednostkowej. W systemach tych dzięki elastycznej automatyzacji prz...

Organizacja brygad roboczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

ORGANIZACJA BRYGAD ROBOCZYCH Brygada robocza - forma organizacji co najmniej 2 pracowników współpracujących ze sobą w ramach określonego procesu pracy i ponoszących wspólną odpowiedzialność za jej wyniki. Kierownikiem takiego zespołu pracowników jest brygadzista odpowiedzialny za: organizowanie pr...

Organizacja stanowisk roboczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2604

ORGANIZACJA STANOWISK ROBOCZYCH Stanowisko robocze jest najmniejszą komórką produkcyjną przygotowaną technicznie i organizacyjnie do realizacji procesu produkcyjnego lub jego fragmentu (operacji technologicznej). Elementami stanowiska roboczego są: wyposażenie, przedmioty pracy, pracownik, zadania ...

Planowanie operatywne i sterowanie produkcją-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2121

PLANOWANIE OPERATYWNE I STEROWANIE PRODUKCJĄ Celem planowania produkcji w przedsiębiorstwie jest doprowadzenie zadań produkcyjnych do poszczególnych komórek produkcyjnych, wydziałów, oddziałów, gniazd i linii produkcyjnych oraz stanowisk...

Proces produkcyjny i jego struktura-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

PROCES PRODUKCYJNY I JEGO STRUKTURA Proces produkcyjny - uporządkowany zbiór operacji produkcyjnych, w wyniku których z materiałów wyjściowych powstają produkty finalne przeznaczone na sprzedaż. Proces produkcyjny zaczyna się pobraniem materiałów wyjściowych z magazynów, a kończy się przekazaniem g...

Produkcja rytmiczna i jej obliczenia - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

PRODUKCJA RYTMICZNA I JEJ OBLICZENIA Wprowadzenie potokowej organizacji produkcji wymaga odpowiedniego, wcześniejszego technicznego przygotowania produkcji, szczególnie w zakresie przygotowania technologicznego, obejmującego: racjonalną kolejność operacji technologicznych taki podział procesu prod...