Dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal

Analiza wody powierzchniowej-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1561

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z OCZYSZCZANIA WODY: ANALIZA WODY POWIERZCHNIOWEJ NR 2 Prowadzący: Wykonała: WODA POWIERZCHNIOWA 1. DANE WYJŚCIOWE Analiza wody nr 2 Pochodzenie próby: woda powierzchniowa. Przeznaczenie wody: zaopatrzenie miasta. Temp. wody : 0-20 oC Mętność: 15 g/m3 Barwa : 35 gPt/m3 ...

Analiza jakościowa wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

. Analiza jakościowa wody: - parametry fizyczne: temperatura, barwa, zapach, mętność, przewodnictwo elektrolityczne - czyn/niki wpływające na parametry fizyczne wody - parametry chemiczne: pH, kwasowość, zasadowość; utlenialność(indeks nadmanganianowy) twardość(Ca, Mg); zawartość chlorków, żelaza...

Asdorpcja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

10 ADSORPCJA ADSORPCJA - wiązanie substancji rozpuszczonych na powierzchni ciała stałego. SORBENT - ciało które sorbuje substancję SORBAT - ciało pochłaniane Proces adsorpcji w określonych warunkach trwa do momentu ustalenia równowagi dynamicznej stężenia adsorbatu pozostającego w roztworze i na...

Charakterystyka jakościowa wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH. USUWANE DOMIESZKI I ZANIECZYSZCZENIA . STOSOWANE PROCESY JEDNOSTKOWE. UKŁADY OCZYSZCZANIA. UZDATNIANIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH Charakteryzuje się zmiennym składem, w dużym stopniu zależnym od czynników antropogenicznych (ścieki, spływy z ...

Dezynfekcja wody-opracowanie - cel, metody, czynniki

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

6. Dezynfekcja wody - cel, metody, czynniki wpływające na efektywność procesu, charakterystyka stosowanych dezynfektantów. Cel dezynfekcji (pojęcie dezynfekcji): - zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych (bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków) - zapobieganie ich wtór...

Mechanizm filtracji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

4. Mechanizm filtracji. Rodzaje filtrów. Filtracja-oddzielenie fazy stałej od ciekłej podczas przepływu wody przez ośrodek porowaty. Zatrzymane wówczas zostają cząstki o rozmiarach większych od wielkości porów materiału filtracyjnego, a także cząstki mniejsze. Średnica cząstek zatrzymywanych podcza...

Flotacja-opracowanie - Rodzaje flotacji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2401

Flotacja - proces stosowany do rozdziału faz, głównie fazy stałej od ciekłej lub ciekłej od ciekłej. Przebiega samoistnie, gdy faza rozproszona ma gęstość mniejszą od fazy rozpraszającej (wody). W przeciwnym wypadku konieczne jest wprowadzenie czy...

Koagulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1330

KOAGULACJA Koloid - układ koloidalny to niejednorodna mieszanina 2 subst tworzących układ, w którym jedna z substancji jest rozpuszczona w drugiej, stopień rozdrobnienia subst jest tak duży, że fizycznie układ sprawia wrażenie subst jedno...

Napowietrzanie-opracowanie - proces desorpcji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Napowietrzanie Cele: Natlenienie wody tlenem z powietrza w wyniku czego następuje wzrost potencjału erdoks i zmiana charakteru redukcyjnego środowiska wody podziemnej na utleniający Odkwaszanie wody przez usunięcie z niej agresywnego CO2 , w wyniku czego następuje naruszenie układu węglanowego wo...

Odążelazianie i odmanganianie wody - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

Odżelazianie i odmanganianie wody - sposoby usuwania żelaza i manganu występujących w związkach nieorganicznych i organicznych. Mechanizm usuwania żelaza i manganu metodą dezynfektantów. Stężenie żelaza i manganu: - w wodach podziemnych: Fe do 100mg/l; Mn do 10mg/l - w wodach do głębokości 100m: Fe ...