Dr inż. Agata Balińska

note /search

Funkcja edukacji kulturowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1141

Funkcja edukacji kulturowej Co to jest kultura? Kultura oznacza sposób, jakość i poziom życia. Kultura inspiruje rozwój turystyki, a turystyka wzbogaca, chroni i popularyzuje dobra kulturowe. Turystyka może być traktowana jako: - element kultury, - przekaz kulturowy, - spotkanie kultur, - czy...

Funkcje turystyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2450

Funkcje turystyki: pozytywne, negatywne; oczekiwane, postulowane, rzeczywiste. Turystyka pełni funkcje w stosunku do: turysty i mieszkańców terenów odwiedzanych w zakresie: - poziomu życia - jakości życia - sensu życia 2) środowiska przyrodniczego 3) gospodarki Funkcja wypoczynkowa: - wypo...

Kryteria podziału turystyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2947

Kryteria podziału turystyki: 1. Dominujący motyw podróży. 2. Liczba uczestników. 3. Wiek uczestników. 4. czas pobytu. 5. Pora roku. 6. Rodzaj zakwaterowania. 7. Środek transportu. 8. Aspekt socjalny. 9. Sposób zorganizowania podróży. 10. Pochodzenie turysty. 11. Przestrzeń i oddziaływanie na środow...

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1624

Organizacja turystyki w Polsce: -organy rządowe i pozarządowe (parlament, rada ministrów, polska organizacja turystyki, urzędy wojewódzkie- wydziały rozwoju regionalnego), -samorząd, -przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje specjalistyczne. Główne zadania departamentu turystyki w MgiP: -przygoto...

Podaż turystyczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1988

PODAŻ TURYSTYCZNA - w znaczeniu węższym to wolumen dóbr i usług, który wytwórcy przedstawiają po określonej cenie turystom, natomiast w znaczeniu szerszym to całokształt działań wszystkich podmiotów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu turystycznego. Elementy podaży turystyc...

Piramida potrzeb turystycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3220

P iramida potrzeb turystycznych: Marzenia Przeżycia Regeneracja i wzbogacenie sił fizycznych i duchowych Niezbędne walory turystyczne Jedzenie i picie Zakwaterowanie i ubezpieczenie Zmiana środowiska - przejazd wg R Łazarek POPYT TURYSTYCZNY - to wielkość zapotrzebowania na dany

Rynek turystyczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2562

RYNEK TURYSTYCZNY Definicja rynku turystycznego (wg J. Altkorna) - proces w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają, co mają zamiar kupować i na jakich warunkach. Inaczej mówiąc to wzajemne stosunki wynikające z wymiany między dostawcami i odbiorcami, których decyzje kształtują podaż i popyt....

Dobra kulturowe w obrębie działalności turystycznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

W obrębie działalności turystycznej można wyodrębnić następujące dobra kulturowe: 1. podmioty, miejsca i zjawiska związane z historią, zabytki architektoniczne, historyczne, miejsca pamięci narodowej. 2. dzieła sztuki i wybory rzemiosła artystycznego, instytucje gromadzące dobra

Podstawowe pojęcia i rys historyczny rozwoju turystyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1442

PODSTAWOWE POJECIA I RYS HISTORYCZNY ROZWOJU TURYSTYKI Rekreacja - odpoczynek, wytchnienie, rozrywka Rekreacyjny - wolny od nauki, zajęć, przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę w nauce, pracy. Przestrzeń rekreacyjna - część przestrzenie geograficznej, posiadająca cechy korzystne do realizacji różny...