Funkcje turystyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje turystyki - strona 1 Funkcje turystyki - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje turystyki: pozytywne, negatywne;
oczekiwane, postulowane, rzeczywiste.
Turystyka pełni funkcje w stosunku do:
turysty i mieszkańców terenów odwiedzanych w zakresie:
- poziomu życia
- jakości życia
- sensu życia
2) środowiska przyrodniczego
3) gospodarki
Funkcja wypoczynkowa: - wypoczynkowa funkcja turystyki w pełni realizowana stymuluje rozwój społeczny i gospodarczy DYSFUNKCJE : choroba pourlopowa, niedopasowanie programu do wieku, kondycji, zainteresowań
Funkcja zdrowotna: Korzystny wpływ turystyki na ochronę zdrowia przejawia się poprzez:
- redukcję niekorzystnych zjawisk występujących na skutek rozwoju środków masowego przekazu
- wzmocnienie poczucia wewnętrznej kontroli i osobistego wpływu na własne życie
- redukcję niekorzystnych wpływów spowodowanych wzrostem liczby ludności
Turystyka daje możliwość ucieczki kompensacyjnej - jakość środowiska przyrodniczego i społecznego, a realizacja funkcji zdrowotnej turystyki.
DYSFUNKCJE : -choroba pourlopowa, -zatłoczone środki transportu, -złe wyżywienie, -złe warunki noclegowe, -kontuzje, wypadki, utonięcia, rozprzestrzenianie się chorób.
Funkcja wychowawcza: Turystyka oznacza m. in. Wejście człowieka w bezpośredni kontakt z nowym środowiskiem społecznym, rozumianym jako zespół trojakich składników: przyrodniczych, społecznych i kulturowych.
Funkcja wychowawcza przejawia się poprzez:
- wychowanie zdrowotne ludzi w każdym wieku,
- kreowanie właściwego stosunku do przyrody,
- uczenie umiejętności współdziałania z innymi,
- wychowanie politechniczne
Czynniki decydujące o sile oddziaływania turystów na ludność autochtoniczną:
- wielkość różnicy kulturowej pomiędzy rodzimą kulturą turystów a kulturą ludności miejscowej (dysonans kulturowy) , - czas oddziaływania turystów na społeczność odwiedzaną,
- różnice ekonomiczne pomiędzy turystami a ludnością miejscową
- sposób zetknięcia się turystów ze społecznością lokalną (możliwość rozmowy, bliższego poznania lub stosunki formalne)
Wpływ turystyki na środowisko społeczno - kulturowe Rodzaj szkody Skutki w środowisku społeczno - kulturowym Akulturacja
Przejmowanie obyczajów i wzorów zachowań od przyjezdnych.
Komercjalizacja kultury regionalnej
Wartości religijne, ideowe, obyczajowe „na sprzedaż”.
Zanik autentycznej kultury regionalnej


(…)

… - wiska, wzrost przestępczości, prostytucja, alkoholizm, narkotyki.
Niszczenie obiektów zabytkowych, wykopalisk archeologicznych, zabytków muzealnych, dzieł sztuki
Straty spowodowane przekroczeniem granic pojemności turystycznej oraz dewastacyjnym zachowaniem turystów.
Funkcja kształceniowa
„Turystyka uczy i poszerza wiedzę turysty o kraju i świecie” (K.Przecławski)
Funkcja kształceniowa:
- realizowana jest w sensie poznawczym i praktycznym,
- jest zgodna z koncepcją kształcenia ustawicznego,
- wpływa na proces samokształcenia uczestników imprezy turystycznej,
- konfrontacja wiedzy zdobytej na drodze edukacji szkolnej i pozaszkolnej z rzeczywistością,
- jest szczególnie istotna w turystyce krajoznawczej

… szkody
Skutki w środowisku społeczno - kulturowym
Akulturacja
Przejmowanie obyczajów i wzorów zachowań od przyjezdnych.
Komercjalizacja kultury regionalnej
Wartości religijne, ideowe, obyczajowe „na sprzedaż”.
Zanik autentycznej kultury regionalnej
Powstawanie kiczu, pseudopamiątek. Wykrzywianie pojęcia turystów o rdzennej kulturze regionu. Kosmopolityzm form architektonicznych, obce tradycjom regionu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz