Podaż turystyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaż turystyczna - strona 1 Podaż turystyczna - strona 2

Fragment notatki:

PODAŻ TURYSTYCZNA - w znaczeniu węższym to wolumen dóbr i usług, który wytwórcy przedstawiają po określonej cenie turystom, natomiast w znaczeniu szerszym to całokształt działań wszystkich podmiotów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu turystycznego.
Elementy podaży turystycznej: walory przyrodnicze i kulturowe
szeroko pojęte środki i urządzenia komunikacyjne
urządzenia i usługi obszaru recepcji turystycznej.
Czynniki wpływające na podaż turystyczną: System społeczno-polityczny i stabilizacja polityczna w danym kraju
Ułatwienia w rynku granicznym
Kursy dewizowe
Polityka kredytowa i dewizowa zmierzająca do pobudzenia inwestycji
Intensywność tworzenia infrastruktury
Mierniki wielkości podaży: Rzeczowe: pojemność i wielkość sprzedaży (baza noclegowa, gastronomiczna i transportowa) Wartościujące: wielkość sprzedaży (w ujęciu finansowym, na jaką kwotę) Wskaźniki intensywności: gęstość ruchu turystycznego, intensywność wyposażenia w bazę noclegową. POPYT TURYSTYCZNY: Potrzeba(motyw) P opyt potencjalny Popyt rzeczywisty Potrzeby turystyczne - są potrzebami osobistymi związanymi z realizacją funkcji czasu wolnego...
Hierarchia potrzeb ludzkich według klasyfikacji A . H. Maslowa: E stetyki Wiedzy i zrozumienia Samorealizacji
Szacunku i uznania
Przynależności i miłości Bezpieczeństwa
Fizjologiczne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz