Dr Hanna Bohdanowicz

note /search

3 teorie motywacji

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1162

3 teorie motywacji: I treści - co się motywuje? (potrzeby) Maslow - wielowymiarowy obraz natury ludzkiej; człowiek działa świadomie, zmierza do zaspokojenia wewnętrznych odczuwanych potrzeb, a wpływ środowiska na jego zachowania jest ograniczony Zachowanie konstruktywne w procesie najsilniejsza ...

Analiza SWOT firmy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Analiza SWOT - silne i słabe strony firmy w odniesieniu do możliwości oraz zagrożeń płynących z otoczenia. S W silne słabe * personel * wyposażenie * lokalizacja * finanse O T szanse zagrożenia brak konkurencji konkurencja klient ubogi klient polityka fiskalna polityka gospodarcza...

Działanie zorganizowane - etapy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1785

Działanie zorganizowane Główne etapy (fazy) działania zorganizowanego I preparacja II realizacja III kontrola H.le Chatelier I preparacja działania 1. postawienie sobie jasnego i ściśle określonego celu działania 2. zbadanie warunków i środków działania które trzeba zastosować aby osiągnąć ce...

Formalizacja - formy i akty normatywne firmy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358

Formalizacja - wyraża się w ilości i rygorystyczności w wydawaniu aktów normatywnych. Akty normatywne firmy : instrukcje zarządzenia pisma okólne polecenia służbowe Elementy organizacji podlegające formalizacji : 1. cel organizacji (policja, administracja, urzędy - bardzo sformalizowane) or...

Funkcjonalna struktura firmy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

FUNKCJONALNA STRUKTURA Kierownik naczelny Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik (mistrz) (mistrz) (mistrz) (mistrz) produkcji remontów kontroli wysyłki W Y K O N A W C Y Kierowanie eksperckie - kierowanie w określonej dobrze znanej dziedzinie Zalety: podział pracy kierowniczej zarządzani...

Kierunek behawioralny - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Kierunek behawioralny - pokazujący jak układ personalny grupy wpływa na wyniki (human relations). niska wydajność pracy wynika z konfliktów podstawą tego kierunku jest to że każdy człowiek wchodzący do organizacji wnosi do niej swoje wła...

Kierunek klasyczny, fukcje kierownicze

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Kierunek klasyczny : technologiczny (Taylor, Ford) - traktował człowieka jako element maszyny; Gilberthowie wprowadzili metodę cyklografii i homocyklografii, twórcy zasad ekonomii ruchów roboczych (intensyfikacja pracy fizycznej) administracyjny nurt (Fayol, Weber), którego istotę stanowi organiz...

Kwalifikacje menedżerskie - przykład

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Kwalifikacje menedżerskie : techniczne (specjalistyczne) - ten rodzaj umiejętności jest niezbędny w przypadku, gdy kierownik wywiązując się z roli koordynatora zachowań podwładnych: ściśle wyznacza czas realizacji zadań dzieli zadania zespołu na czynności wpływa istotnie lub narzuca sposób wyko...

Metody dostosowywania struktury do zmian otoczenia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

etody dostosowywania struktury do zmian otoczenia. Metody zmian : diagnostyczna - składa się z 3 podstawowych faz: faza wstępna - polega na wyborze przedmiotu badania kryteria wyboru 1 - technologiczne - przestarzałe urządzenia zmieniamy na nowe 2 - ekonomiczne - zbyt wysokie koszty - wariant o...

Metody kierowania ludźmi

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Metody kierowania ludźmi : autokratyczna - uwypuklony czynnik władzy; kieruje na zasadzie „sługa, pan” (dyrektywny) demokratyczna - włączanie pracowników do procesu decyzyjnego (integratywny) - stosuje określone techniki zarządzania integratywnego idiokratyczna - rządy kliki, kierownik kieruje w...