Dr Halina Rotkiewicz

note /search

Marek Kotański o Monarze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

·  Ty zaraziłeś ich narkomanią Marek Kotański Wydana w 1984 roku książeczka opisująca głównie przebieg terapii w Monarze. "Uklęknąć na krzywiźnie dłoni Która rozpali nasze Jutro Posłusznie poddać się pieszczocie kształtowania Dogonić szczęście za rogatką Zasypać piaskiem inne dłonie" Ryszard Mona...

Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Pomocy społecznej udziela się z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub...

Swietlice środowiskowe - społeczność korekcyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1036

Świetlice środowiskowe -SPOŁECZNOŚĆ KOREKCYJNA   A. Partnerstwo jest efektywne w pracy z „dziećmi ulicy” ponieważ: nie mają one nic do stracenia oprócz swobody i nie oddadzą jej, można je doraźnie kupić lub zastraszyć, ale nie można ich trw...

Świetlice terapeutyczne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1603

CZAS WOLNY Pojęcie czasu wolnego prawie zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest w pełni zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowie...

Aspiracje edukacyjne młodzieży, wpływ mediów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

ASPIRACJE EDUKACYJNE MŁODZIEŻY, WPŁYW MEDIÓW W okresie szkolnym (gimnazjum, liceum) pojawiają się i kształtują aspiracje. Od nich zależy przyszłość młodego pokolenia i całego społeczeństwa. Aspiracje nowego pokolenia kształtuje środowisko rodzinne, media, lokalna społeczność, środowisko rówieśnicze...

Czas wolny dzieci i młodzieży - problematyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2023

Czas wolny dzieci i młodzieży - ich problematyka. We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywa pedagogika czasu wolnego. Zwiększa się jej udział w życiu jednostek, wpływa na styl życia. Pedagogika ta, ma na celu przygotowanie człowieka do umiejętnego wykorzystania czasu wolnego. Czas wolny,...

Dlaczego młodzież się głodzi? - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Dlaczego młodzież się głodzi? Coraz częściej słyszymy o przypadkach głodzenia się przez dorastająca młodzież, a ostatnio nawet dzieci. Nieprawidłowości związane z odczuwaniem i zaspokajaniem potrzeb pokarmowych określa się mianem jadłowstrętu psychicznego lub popularnie anoreksja (anorexia nervo...

Dom Pomocy Społecznej - sprawozdanie z praktyk

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5852

Sprawozdanie z praktyk w Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 4 w Krakowie Opiekun: mgr Józefa Kucharska Kraków, 9. 12.2008r. Student: Joanna Latocha I rok Praca Socjalna Sprawozdanie. W dniu 9 grudnia 2008 roku o godzinie 14 odbył sie spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na osiedlu H...

Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

„Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie.” W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zjawisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem młodzieży. Granica wiekowa sprawców czynów pr...

Gimnazjaliści - jeszcze dzieci czy już młodzież?

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Gimnazjaliści - jeszcze dzieci czy już młodzież?   Świadomość różnic w dojrzewaniu poszczególnych młodych ludzi może przydać się w pracy wychowawcy, pedagoga, a także nauczyciela. Zmiana, której podlega młodzież jest czasem trudna do zaakceptowania przez nią samą. Tematy takie jak wygląd, ubiór, ...