Dr hab. Wojciech Dyduch

note /search

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

1. wysokie bariery wejścia do sektora i niskie bariery wyjścia umożliwiają uzyskanie: d. wysokich stałych dochodów, 2. wzrost konkurencji w danym sektorze zawsze działa w kierunku: a. obniżenia stopy zysku, 3. faza wzrostu cyklu życia produktu charakteryzuje się: b. dużymi wydatkami na marketing i p...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1323

Metoda KCS pozwala na: Wyznaczenie mocnych stron firmy, Wyznaczenie scenariusza niespodziankowego, Ocenę firmy na tle konkurentów, Wyznaczenie słabych stron firmy, Globalizacja rynków i strategii przejawia się w: Związku między skalą produkcji, a ceną produktu, Związku między skalą produkcji, a zak...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1120

Wysokie bariery wejścia do sektora i niskie bariery wyjścia umożliwiają uzyskanie: Niskich stałych dochodów, niskich ryzykownych dochodów, wysokich ryzykownych dochodów, wysokich stałych dochodów, Wzrost konkurencji w danym sektorze zawsze działa w kierunku: Obniżenia stopy zysku, zrównoważenia sto...

Zarządzanie strategiczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 1 Strategia firmy to połączenie zespołów przedsiębiorstwa w schematy zintegrowanych działań dla zdobycia wyraźnej przewagi konkurencyjnej i osiągnięcia celów. Strategia jest sekwencją działań, które mają doprowadzić firmę do sukcesu (do real...

Wykład - Czynniki modelu Portera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 2 Czynniki modelu Portera: 1.groźba wejścia (innych konkurentów) a/bariery wejścia -prawne (koncesja) -kapitałowe -ekonomia skali -gorsza pozycja kosztowa niezależnie od skali -zróżnicowanie wyrobów -koszty zmiany dostawcy -dostęp do...

Poziomy strategiczne w przedsiębiorstwie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 980

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 3 Poziomy strategiczne w przedsiębiorstwie 1/ poziom korporacji - ogólna strategia przedsiębiorstwa (inwestycje firmy) - formułowana jest ogólna strategia ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji firmy -w jakich dziedzinach firma ma działać...

Wykład - zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 4 pozycja konkurencyjna siła finansowa KONSERWATYWNA nieatrakcyjność branży siła finansowa AGRESYWNA stabilność otoczenia siła branży DEFENCYWNA turbulencje otoczenia pozycja konkurencyjna KONKURENCYJNA SPACE przed zmianam...

Wykład - strategiczne jednostki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 5 SJG - strategiczne jednostki gospodarcze 1. strategie rynkowe 2. strategie konkurencyjne Model Kenichi Ohmae Produkty / Rynki Istniejące Nowe sposób konkurowania frontalna konkurencja strategia budowy funkcjonalnej odmienności st...

Wykład - Otoczenie konkurencyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1225

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 6 METODY SCENARIUSZOWE 1/ Otoczenie konkurencyjne (bliższe) Segmenty: konkurenci, klienci, dostawcy, 2/ Otoczenie dalsze - makrootoczenie Segmenty: otoczenie ekonomiczne, społeczne, międzynarodowe, polityczne, demograficzne, prawne Makroo...

Wykład - analiza otoczenia konkurencyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 7 ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO Analiza otoczenia bliższego (konkurencyjnego) dostawcy, klienci, konkurencja Koncepcja 5 sił Portera - determinują konkurencję w sektorze Siły determinacji: 1/ Potencjalni konkurenci wchodzący do sektor...