Dr hab. Waldemar Paruch

note /search

Wpływ polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria polityki
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1750

Wpływ polityczny. Problemy z definiowaniem wpływu wywodzą się stąd, że zdarzają się autorzy redukujący politykę właśnie do wpływu politycznego. Inni uważają go tylko za jedną z kategorii polityki. I stąd nie ma jednej definicji. Z kategorii językowych wypływa za to związek między wpływem a przyczy...

Światowy kryzys ekonomiczny 1929- 1933- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1260

Światowy kryzys ekonomiczny 1929- 1933. Szybki rozwój gospodarki amerykańskiej w latach 20-tych XX wieku nosił w sobie zalążki poważnego kryzysu ekonomicznego. Produkcja przemysłowa w ciągu dekady wzrosła znacznie bardziej niż poziom zarobków. Na skutek tego ogromne masy towarów trafiających na ryn...

Autorytarny system polityczny w Europie środkowej w okresie międzywoje...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4032

Autorytarny system polityczny w Europie Środkowej w okresie międzywojennym: przyczyny powstania, droga do władzy Reakcją na kryzys demokracji parlamentarnej, trudności gospodarcze oraz wzrost zagrożenia komunizmem było kształtowanie się systemów autorytarnych (od łac. Auctoritas- przywództwo), któr...

Autorytaryzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 833

Autorytaryzm w Europie. To inaczej dyktatura. Rozpowszechnił się nie tylko w Europie, bo też w Afryce, Azji, Ameryce Płd. Pojęcie pochodzi od słowa autorytet i sięga czasów Bonapartego i modelu państwa bonapartowskiego. Autorytaryzm powstał jako wyraz tęsknoty społecznej za ładem i porządkiem w XX ...

Bipolarny system bezpieczeństwa- narodziny, istota i funkcjonowanie.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 6601

Bipolarny system bezpieczeństwa- narodziny, istota i funkcjonowanie. Bipolarny system bezpieczeństwa ukształtował się po II wojnie światowej i oznaczał polaryzację społeczności międzynarodowej wokół dwóch liczących się potęg pol...

Blokowy system bezpieczeństwa w okresie międzywojennym- powstanie i is...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2275

Blokowy system bezpieczeństwa w okresie międzywojennym- powstanie i istota. Blokowy system bezpieczeństwa kształtował w okresie międzywojennym kształtował się w latach 1936- 1939/1940. nastąpiła wówczas polaryzacja i rozpad koncertu wielkich mocarstw na koalicje opierające się na wyraźnie różnych s...

Cechy gospodarcze totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3738

Cechy gospodarcze totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy W państwach tych zakres wolności został drastycznie ograniczony, społeczeństwo znalazło się pod kontrolą państwa. W ZSRR prowadzono walkę klasową, a wrogów socjalizmu osadzano w łagrach (obozy stalinowskie). W Trzeciej Rzeszy podstawą do szerzenia...

Cechy ideologiczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2919

Cechy ideologiczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy III Rzesza Podstawę ideologii nazistowskiej stanowiło wiele opracowań i poglądów XIX-wiecznych. Joseph Gobineau napisał: Szkice o nierówności ras ludzkich, książkę, w której dowodził, że ludzkość podzielona jest na 2 grupy: rasę panów - białych ...

Cechy polityczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2415

Cechy polityczne totalitaryzmu w ZSRR i III Rzeszy ZSRR - istnienie jednej, masowej, hierarchicznie zbudowanej partii (monopartia) - system terroru (terror jako metoda sprawowania władzy) - pojawiają się ustawy wypaczające konstytucję III Rzesz...