Dr hab. Tomasz Sobieraj

note /search

Pozytywizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4480

Pozytywizmem określa się wycinek dziejów polskiej literatury i kultury rozpięty na przestrzeni ćwierćwiecza (1864 - 1890). Są to daty umowne, zwłaszcza druga z nich. Pozytywizm - kierunek myśli w filozofii i literaturze zainicjowany przez Augusta Comte'a w połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytyw...

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1512

Pozytywiści zakładali niezmienność, powszechność i niereaktywność praw przyrody, natury… prévoir pour agir (czyt. prewuar pur ażir) przewidywać, aby móc działać Comte uchodził za twórcę nowoczesnej socjologii jako nauki o społeczeństwie. Nauka pozytywizmu przybrała u niego formę utylitarną (formę...

Psychologia asocjacjonistyczna, atomistyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1162

Psychologia asocjacjonistyczna , atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej. Najważniejszą tezą psychologii asocjacjonistycznej jest to, że wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się poprzez asocjację (kojarzen...

E. Orzeszkowa i M. Konopnicka - wiadomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 196
Wyświetleń: 777

Najstarszy z grona pozytywistów. W czasie wybuchu powstania miał 25 lat, uczestniczył w działaniach Czerwonych; po upadku zrywu wybrał los emigranta. Eliza Orzeszkowa Urodziła się w zamożnej ziemiańskiej rodzinie pieczętującej się herbem Korwin, była młodszą córką adwokata Benedykta Pawłowskiego i ...

Przedstawiciele polskiego pozytywizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

Henryk Sienkiewicz Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey w Szwajcarii) - polski powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1905 za "całokształt twórczości&...

Pozytywistyczne hasła: praca u podstaw i praca organiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

…w 1876 roku wydawać zaczęto miesięcznik Ateneum … Ateneum , miesięcznik poświęcony krytyce literackiej, wydawanej w Warszawie 1876-1901. Założycielami byli W. Spasowicz i A. Pawiński. Współpracowali m.in.: P. Chmielowski, I. Chrzanowsk...

Idee polskiego pozytywizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1673

Utylitaryzm społeczny - chodzi o powiązanie społeczeństwa klasowego w jeden spójny organizm. Pozytywiści polscy zmieniają sposób walki, jednak ich cel jest taki sam jak romantyków. Pozytywizm - polityczny oportunizm… za taki obraz odpowiedzia...

Podstawy filozofii pozytywistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pozytywizm
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

W ROKU 1890: 1. Nie wydarzyło się nic ważnego w historii społeczno-politycznej. Następuje wtedy jednak wyrazisty przełom filozoficzny. Wkroczy nowa formacja modernistyczna. Nazwę tego okresu zawdzięczamy francuskiemu filozofowi Auguste Comte...