Dr hab. Krzysztof Amielańczyk - strona 3

Organizacja sądownictwa i dwufazowość - Rzym - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Historyczny rozwój procesu rzymskiego. W najdawniejszych czasach rzymskich jedynym sposobem realizacji praw prywatnych była tzw. pomoc własna. Spełniała ona rolę pozytywną, ale niosła ze sobą również niebezpieczeństwo anarchii, stanowiąc zagrożenie ładu społecznego. W miarę wzrostu znaczenia organ...

Niewolnictwo w prawie greckim i rzymskim - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

Charakterystyka prawa epoki niewolnictwa. Prawo epoki niewolnictwa jest najstarszym prawem w ogóle. Wyłaniającemu się na gruzach wspólnoty pierwotnej państwu typu niewolniczego towarzyszy pojawienie się norm prawnych, których celem jest przede wszystkim utrwalenie własności prywatnej właścicieli ni...

Legaty i fideikomisy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Legaty i fideikomisy. Fideikomis uniwersalny. Zapis - jest to przysporzenie komuś z mocy rozporządzenia ostatniej woli pewnej korzyści majątkowej kosztem przychodów uzyskanych ze spadku. Legat - jest to zapis formalny. Legat obciążał tylko dziedzica testamentowego, musiał być zatem umieszczony w t...

Definicja kurateli, opieki.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

Opieka i kuratela Osoby sui iuris, pozbawione zdolności do czynności prawnych albo w niej ograniczone, podlegały opiece lub kurateli. Opiekę sprawowano nad niedojrzałym i nad kobietami, natomiast kurateli podlegali chorzy umysłowo i marnotrawcy. Opieka. Powołanie opieki następowało z mocy testame...

Podmioty zobowiązań i skutek zobowiązania solidarnego - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 651

Mnogość podmiotów zobowiązań. Powstaje po stronie: wierzyciela= bierna strona dłużnika= po stronie czynnej. lub też po obu stronach Zasada podzielności-przy zobowiązaniach podzielnych= (jeśli nie ustalono inaczej)- każdy wierzyciel lub każdy dłużnik może być tylko częściowo zobowiązany lub częś...

Dziedziczenie spadku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

Pojęcie spadku Śmierć kładła kres osobowości fizycznej człowieka. Prawo rzymskie problemom spadkobrania poświęciło dużo uwagi. Pozycja majątkowa pater familias stanowiła podstawę jego faktycznej władzy nad podległymi mu osobami. Prawo spad...

Wierzytelność i dług jako zobowiązanie - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721

Pojęcie zobowiązania: Zobowiązaniem (obligatio) - nazywamy stosunek prawny między dwiema stronami, z których jedna, zwana wierzycielem (creditor) ma prawo domagania się pewnego świadczenia od drugiej strony, ta zaś zwana dłużnikiem (debitor) ma obowiązek świadczenie to spełnić. Zobowiązanie należy ...

Proces legislacyjny - charakterystyka.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Proces legislacyjny. Proces legislacyjny jest najstarszym procesem prywatnym. Postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy. Można było w nim dochodzić ochrony tylko takich praw, które przewidywane były w obowiązujących ustawach. Stąd wąski zakres jego zastosowania. Postępowanie w obu faza...

Prawo rzymskie w Europie zachodniej - Postglosatorzy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

PRAWO RZYMSKIE W EUROPIE ZACHODNIEJ Pierwszy okres Początkowo prawo rzymskie obowiązywało w kształcie zawartym w leges Romanae barbarorum i w pewnej mierze także leges barbarorum. Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii Na prośbę papieża Vigiliusa, kodyfikacja justyniańska została wprowadzona w...

Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo w znaczeniu przedmiotowym - składa się na nie całokształt norm, regulujących, za pomocą przymusu państwowego pewien zakres zewnętrznych zachowań ludzkich. Państwo może z własnej inicjatywy kontrolować przestrzeganie normy prawnej, gdy dana norma...