Dr hab. Krzysztof Amielańczyk - strona 2

note /search

Zobowiązania wzajemne dzieci i rodziców - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1141

Wzajemne zobowiązania rodziców i dzieci. Zobowiązania dzieci wobec rodziców: zobowiązane do szacunku (reverentia, honor, obsequium) zakaz wnoszenia przeciw rodzicom actiones famosae (skargi zniesławiające), inne skargi dopuszczalne za ...

Definicja posiadania i dzierżenia.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1897

Posiadanie i dzierżenie Definicja posiadania i dzierżenia. Posiadanie - jest władztwem faktycznym nad rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie. Prawnicy okresu klasycznego traktowali posiadanie wyłącznie jako stan faktyczny, a nie jako prawo. Dzierżenie - to takie władztwo faktyczne nad rzeczą...

Służebności jako prawa - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1022

Prawa na rzeczy cudzej Służebności Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien określony sposób. W prawie rzymskim odróżnia się służebności gruntowe od służebności osobistych.

Ustawa i prawo zwyczajowe - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Prawo zwyczajowe. W czasach najdawniejszych źródłem prawa był zwyczaj. Ukształtowane na jego podstawie ukształtowało sie prawo zwyczajowe. Zwyczaj kształtował się w wyniku ciągłości i niezmienności jakiegoś postępowania. Zostawał podniesiony do rangi normy prawnej jeśli uznany jest przez większość ...

Geneza procesu formułkowego i postępowanie apud iudicem.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1274

Wprowadzenie procesu formułkowego było aktem niezwykłej doniosłości dla rozwoju prawa rzymskiego. Pretor mając dużą swobodę w konstruowaniu formułki, mógł udzielić ochrony prawnej we wszystkich słusznych w jego przekonaniu przypadkach. Mógł też odmó...

Geneza procesu kognicyjnego i episcopalis audientia

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

Zakres stosowania tej praktyki rozszerza się znacznie za czasów cesarstwa, od Augusta poczynając. Cesarz, jako stojący na szczycie drabiny hierarchicznej magistratur rzymskich, miał również prawo rozstrzygania spraw w trybie administracyjnym. ...

Podłoże gospodarczo-społeczne epoki pryncypatu.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1393

Stosunki socjalne zanik dawnej arystokracji - najwyższą warstwę społeczną tworzą urzędnicy cesarscy i wielcy kupcy stan senatorski staje się dziedziczny - dostęp do senatu mają tylko synowie senatorów; stan senatorski był związanyz tytułem vir clarissimus - „mąż najznakomitszy” cesarz mógł uzupełn...

Zobowiżania kontraktowe i niesłusze wzbogacenie - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

Condictiones- roszczenia z tytułu niesłusznego wzbogacenia. Communio incidens- przypadkowa wspólność majątkowa. Zobowiązania powstałe z objęcia opieki Zobowiązania powstałe z objęcia spadku Legatum per damnationem Legatum siendi modo Zaliczaj je prawo Justyniańskie( nie są podstawowe)

Okres zemsty prywatnej i kompozycji dobrowolnej jako źródła zobowiązań...

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

Źródła zobowiązań. Okres zemsty prywatnej: W najdawniejszych czasach, prymitywne rodziny pasterskie zamieszkujące góry Albańskie i trudniące się wypasem bydła i owiec były samowystarczalne. Kiedy jednak produkcja przerastała potrzeby własne zaszła konieczność wymiany wyprodukowanej nadwyżki na art...