Dr hab. Krzysztof Amielańczyk - strona 4

Różne rodzaje pecilium w prawie rzymskim - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581

Różne rodzaje peculium: Peculium - przekazywane synowi, wyodrębnione rzeczowo, ale nie prawnie z majątku ojca (ojciec pozostawał jego właścicielem), Peculium casterense - syn mógł zatrzymać dla siebie to co dostał w związku ze złużbą wojskową (od Augusta), także darowizny i spadki. Peculium quasi...

Systematyka prawa rzymskiego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Systematyka prawa rzymskiego. Największe znaczenie w historii prawa odegrał podział prawa przekazany w Institutiones Gaiusa, prawnika rzymskiego z II w. n.e. Przyjęty następnie do Institutiones Justyniana system ten aż do XX wieku wywierał ...

Cechy odpowiedzialności - omówienie.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

Cechy odpowiedzialności: Była w zasadzie nieograniczona, choć z czasem: Możliwe ograniczenia do wysokości majątku dłużnika w chwili wyroku( in id quod facere potest)Unika tak infamii i egzekucji osobistej. Za cesarstwa- beneficium competentiae-o...

Pojędzie i rodzaje legatów i fidekomisów.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

ZAPISY 9. Legaty i fideikomisy Pojęcie i rodzaje legatów Z a p i s ( l e g a t ) - rozporządzenie ostatniej woli, na podstawie którego spadkodawca udziela przysporzenia majątkowego pewnej osobie kosztem spadku. Zapis był jednostronnym przysp...

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Elementy stosunku cywilnoprawnego - omówienie.
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

Zdarzenia prawne. Elementy każdego stosunku cywilnoprawnego: Norma prawna - wyznacza dany stosunek prawny Treść prawna i obowiązki określone przez tę normę prawną Podmioty owych praw i stosunków Zdarzenia cywilnoprawne Zdarzenia prawne mogą być albo niezależne od ludzkich zachowań (urodzenie, ...