Zdarzenia prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenia prawne - strona 1 Zdarzenia prawne - strona 2

Fragment notatki:

Zdarzenia prawne.
Elementy każdego stosunku cywilnoprawnego:
Norma prawna - wyznacza dany stosunek prawny
Treść prawna i obowiązki określone przez tę normę prawną
Podmioty owych praw i stosunków
Zdarzenia cywilnoprawne
Zdarzenia prawne mogą być albo niezależne od ludzkich zachowań (urodzenie, śmierć) albo od nich zależne. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z działaniami. Podejmujący działanie bezprawne tylko wtedy będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli spełnione zostaną cztery podstawowe warunki:
Naruszona przez dłużnika norma prawna musi mieć na uwadze ochronę przysługującego wierzycielowi prawa podmiotowego i przewidywać albo dokonanie czynu przez tę normę zakazanego albo niedokonanie czynu przez nią nakazanego
Wina (culpa) - na ogół przez nią rozumie się naganny stosunek subiektywny jakiegoś podmiotu do jego obowiązku zachowania się wynikającego z normy prawnej, zasad słuszności albo treści stosunku prawnego jaki łączy go z innym podmiotem.
Wina polegać może na działaniu jeśli określony podmiot podejmie działanie pozytywne, którym przekracza sformułowany przez normę zakaz.
Wina z zaniechania - polega na braku działania tak gdzie norma prawna formułuje nakaz jakiegoś zachowania się.
Wina poza kontraktowa - naruszenie cudzego interesu prawnego może nastąpić niezależnie od trwania stosunku obligatoryjnego między dopuszczającym się czynu bezprawnego osobą poszkodowaną.
Wina kontraktowa - naruszenie jest rezultatem pogwałcenia istniejącego już obowiązku obligacyjnego.
Przy „culpa” sprawca ani nie znał skutków ani ich nie przewidział chociaż znać i przewidzieć powinien. Jest to zatem wina nieumyślna, pojmowana przez prawników klasycznych jako zaniedbanie.
Rodzaje culpa:
Culpa lata - grube niedbalstwo, polega na skrajnym zaniedbaniu staranności jakiej powinno się oczekiwać od przeciętnego człowieka
Culpa levis - niższy stopień winy, polega na lżejszym zaniedbaniu staranności jakiej zwykło się oczekiwać od abstrakcyjnie pojmowanego wzorca dobrego gospodarza.
Culpa in concerto - w tym wypadku dłużnik winny będzie tylko wtedy, gdy zajmujący się ochroną cudzych interesów nie przejawia takiej staranności, jaką wykazuje w sprawach własnych.
Dolus - jest to zły zamiar lub podstęp. Jako najwyższy stopień winy, dolus polega na świadomym zachowaniu się jakiegoś podmiotu w celu wyrządzenia drugiemu szkody.
Szkoda - to nic innego jak naruszenie interesu wierzyciela, który wyraża się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny.


(…)

… się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny.
Szkoda mogła obejmować:
Uszczerbek w majątku wierzyciela,
Uszczerbek w innych dobrach materialnych (naruszenie nietykalności cielesnej) jak i niematerialnych (naruszenie dobrego imienia)
Związek przyczynowy - dłużnik tylko wtedy odpowiada za wyrządzoną szkodę, jeśli była ona koniecznym następstwem zawinionego przez niego zachowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz