Dr hab. Józef Pfaff

note /search

Rachunkowośc test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 5089
Wyświetleń: 10745

3. Depozyty to: a) materiały własne przeznaczone do likwidacji b) dostawy z zewnątrz w odbiorze c) zapasy obce d) żadne z powyższych 4. Narzutem odchyleń cen ewidencyjnych przypadających na rozchodowane materiały: a) należy korygować tylko materiały zużyte b) można nie korygować niedobor...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 3353
Wyświetleń: 6132

1.Próg istotności wyraża sobą: a) górną granicę tolerancji dla nieprawidłowości występujących w audytowej działalności b) jeden z warunków obligujących do wprowadzenia audytu wewnętrznego c) wartość poniżej której jednostka może korzystać z usługowego prowadzenia audytu wew. 2.Im więcej badań ko...

Podsawy audytu wewnętrznego- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 3752

PODSTAWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Prof. UE dr hab. Józef Pfaff Test jednokrotnego wyboru na ostatnich zajęciach, z punktami ujemnymi Literatura: „Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, ...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2660

Wykład 3 1. Audyt wewnętrzny prowadzi: audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostce może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Euro...

Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy audytu wewnętrznego
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1589

Wykład 4 Kontrola zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych 1. Kontrola zarządcza Kontrola w znaczeniu funkcjonalnym - oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymagany...

Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej- ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 6020

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej: - rozliczenie wg stawek rzeczywistych - rozliczenie wg stawek planowanych Koszty działalności pomocniczej to: kotłownia, wydział transportowy, remontowy, ...

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1295

RMK kosztów: Czynne - twz koszty dotyczące przyszłych okresów (czyli jeżeli płacimy z góry za okres dłuższy niż 1 miesiąc, np.: polisa ubezpieczeniowa, prenumerata, podatki, abonament, czynsz). Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki są zo...

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1939

ROZLICZENIE PLANOWANE Rozliczenie produkcji pomocniczej przy użyciu stawek planowanych. Zadanie 16 Jednostka posiada dwa wydziały produkcji pomocniczej: kompresorownię i kotłownię. Typowy rozkład świadczeń tych wydziałów przedstawia się następująco: Dostawca Odbiorca Razem Kompresorownia

Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1351

Rozliczenie produkcji podstawowej - do tego rozliczenia służy kalkulacja. Mamy do wyboru kalkulację: podziałową - stosowaną przy produkcji prostej, takich samych produktów prosta - stosowana przy produkcji masowej jednego wyrobu ze współczynnikami - stosowana przy produkcji większej liczby wyrobó...

Rachunkowość zarządcza- wykład - Ewidencja kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1659

Program: Istota i zakres rachunkowości zarządczej Pojęcie i klasyfikacja kosztów Ewidencja kosztów Rozliczanie kosztów Kalkulacja kosztów Modele rachunku kosztów Rachunek kosztów zmiennych Analiza progu rentowności Budżetowanie kosztów Wykorzystanie informacji kosztowych w kalkulacjach cenow...