Dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski

note /search

Pytania na egzamin - Badania jakościowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

Jakie to są źródła informacji wtórne zewnętrzne. Podać przykłady. Cele gromadzenia informacji Etapy przeprowadzenia badań jakościowych Wytłumacz na czym polega: wywiad zogniskowany/ metoda 635/ metoda ekspertów/ metoda SERVQUAL Co to są środki trwałe/ obrotowe. Podać przykłady w rolnictwie Mec...

Zestaw pytań na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120

jaki jest cel i zasady działania systemu HCCP? Głównym celem jest rozpoznanie i kontrolna zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcyjnego i składowania żywności. 7 zasad HCCP: Przeprowadzenie analizy zagrożeń. Określenie krytycznych punktów kontroli. Ustalenie wartośc...

Pytania na egzamin z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

1) Czy w Polsce dopuszczalna jest uprawa GMO? Zapisy zakazujące uprawę odmian roślin modyfikowanych genetycznie oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian znalazły się w treści ustawy "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochroni...

Pytania na egzamin - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

1) kim są eksperci branżowi? Są to członkowie specjalistycznych organizacji lub osoby, które mają dużą wiedzę o interesującej nas dziedzinie.   2) co możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej? W Biuletynie Inform...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Pojemność rynku

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

1. Co to jest pojemność rynku? Ilość dóbr i usług, które przy danych cenach i dochodach mogą zostać sprzedane w określonym czasie i przestrzeni (suma popytu zaspokojonego i niezaspokojonego). 2. Podaj sposoby obliczania pojemności rynku. Obliczanie pojemności rynku produktów, które są spożywane po...

Rynek w teorii ekonomii i zarządzania - Rynek pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

Wykład 1 RYNEK W TEORII EKONOMII I ZARZĄDZANIA I. Pojęcie rynku w teorii ekonomii . Rynek jest kategorią ekonomiczną, nierozerwalnie związaną z produkcją i wymianą towarową. Rynek istnieje już wówczas, gdy dwóch partnerów wymienia towary. Z pełnym rozwojem rynku mamy jednak do czynienia wówczas, ...

Metodyka badań rynkowych i marketingowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Wykład 2 METODYKA BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH I. BADANIA RYNKU - to kompleks procedur analitycznych i badawczych umożliwiających rozpoznanie genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowej zjawisk i procesów rynkowych. Badania rynku obejmują analizę rynku i prognozowanie rynku . ANALIZA R...

Gromadzenie i analiza danych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

Wykład 3 Gromadzenie danych Analiza danych wtórnych Określenie metod zbierania danych pierwotnych Badania pilotażowe Dobór próby próba badawcza niewielka liczba jednostek losowo wybrana z większej populacji właściwy dobór zbiorowości próbny umożliwi sformułowanie wniosków odnoszących się do...

Metody badań rynku - Ankieta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1820

METODY BADAŃ RYNKU gromadzenie i zbieranie informacji Badania pierwotne (terenowe) badania terenowe (tzw. field research) - informacje zbierane specjalnie w celu rozwiązania problemu badawczego ankieta metoda wywiadu obserwacje eksperyment Ankieta - pomiar pośredni (badający nie spotyka się ...

Badania panelowe - klasyfikacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

W5 Badania panelowe Panel - stała grupa respondentów (gospodarstwa domowe, punktów sprzedaży, producentów, którzy zgadzają się dostarczać dane badaczowi w pewnym czasie). Klasyfikacja badań panelowych : Kryterium ciągłości pomiaru panel stały panel okresowy Kryterium podmiotu badania panel k...