Dr hab. inż. Dorota Bzowska

note /search

Fizyka budowli - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5012

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza wymagania ochrony cieplnej budynków wyrażone przy użyciu wskaźnika sezonowego zapotrzebowana na energię do ogrzewania, E, kWh/(m2a) zgodnie z...

Fizyka budowli - cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3339

Pojemność cieplna C=c∙m [J-K-1] Pojemność cieplna C - stosunek ilości ciepła (dQ) dostarczonego do układu, do odpowiadającego mu przyrostu temperatury (dT). c - ciepło właściwe, (J/kg K), m - masa substancji, Q - ciepło dostarczane do układu, T- temperatura Ciepło właściwe ciał starych i cieczy je...

Fizyka budowli - cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3633

Usytuowanie warstw izolacyjnych Zarówno lokalizację, jak i sposób ułożenia warstwy izolacyjnej, nieprzepuszczającej powietrza ani pary wodnej, należy zaprojektować w najdrobniejszych szczegółach. Warstwę tę układa się po wewnętrznej, ciepłej stronie przegrody termoizolacyjnej, w miarę możności na ...

Fizyka budowli - cz. 4

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3829

Stopień przesiąknięcia wilgocią Dopiero ten parametr pozwala na określenie stanu zawilgocenia muru. Określa on, jaki procent porów jest wypełniony wodą. Wyróżnić tu można: higroskopijny stopień przesiąknięcia wilgocią określony wzorem: gdzie: - higroskopijny stopień przesiąknięcia wilgocią (DFG - ...

Odnawialne źródła energii - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2079

Opisuje metody ociepleń, materiały termoizolacyjne stosowane w budownictwie. WSTĘP DO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO Zabiegi termomodernizacyjne i ich wpływ na procesy cieplno-przepływowe w obiektach budowlanych, Pozyskiwanie energii słonecznej w budynkach- Układy: -heliopasywne -helioaktywne Budyn...

Odnawialne źródła energii - cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1890

SZKŁO Szkło stosowane do obniżenia strat ciepła pokryte jest powłoką niskoemisyjną, która przepuszcza promieniowanie słoneczne a zatrzymuje długofalowe promieniowanie pochodzące z wnętrza obiektu. Współczesne okna posiadają szyby zespolone Na wielkość strat ciepła przy szybach zespolonych wpływa: ...

Odnawialne źródła energii - cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1904

Bierne systemy słoneczne Systemy zysków bezpośrednich Systemy zysków pośrednich - z masywną ścianą kolektorowo-akumulacyjną: - pełną - wentylowaną - ze ścianą kolektorową - z przestrzeni a buforową - sprzężoną z ogrzewanym pomieszczeniem przez przezroczystą przegrodę - sprzężoną z ogrzewanym pomie...

Odnawialne źródła energii - cz. 4

 • Politechnika Warszawska
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1575

Sprawność optyczna wyraża w % -ilość energii cieplnej pozyskanej przez medium grzewcze z całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię kolektora (absorbera) Współczynnik absorpcji - charakteryzuje procentowo ilość energii z całkowitego promieniowania słonecznego pochłoniętej przez absorb...