Odnawialne źródła energii - cz. 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii - cz. 3 - strona 1 Odnawialne źródła energii - cz. 3 - strona 2 Odnawialne źródła energii - cz. 3 - strona 3

Fragment notatki:

Bierne systemy słoneczne
Systemy zysków bezpośrednich
Systemy zysków pośrednich
- z masywną ścianą kolektorowo-akumulacyjną:
- pełną
- wentylowaną
- ze ścianą kolektorową - z przestrzeni a buforową
- sprzężoną z ogrzewanym pomieszczeniem przez przezroczystą przegrodę - sprzężoną z ogrzewanym pomieszczeniem przez ścianę akumulacyjną.
Bierne systemy wykorzystania energii promieniowania słonecznego polegają na przepuszczaniu do wnętrza obiektu promieniowania krótkofalowego przez przezroczyste przegrody obudowy zewnętrznej, które na napotkanych elementach struktury budynku ulegają konwersji w energię cieplną. Elementy pochłaniające nagrzewając się emitują długofalowe promieniowanie cieplne, które nie jest wypromieniowywane na zewnątrz.
Opisane zjawisko nazywa się „efektem szklarniowym”, który razem z ruchami konwekcyjnymi powietrza, przenikaniem i przewodzeniem jest podstawą działania biernych systemów słonecznych.
System zysków bezpośrednich gdzie promieniowanie słoneczne dociera bezpośrednio do pomieszczeń użytkowych przez przegrody przezroczyste i tam jest pochłaniane przez powierzchnie całej obudowy tych pomieszczeń. Pochłanianie, akumulowanie i emitowanie ciepła następuje w obrębie tego pomieszczenia. W tym przypadku ściany wewnętrzne, posadzki, stropy są jednocześnie kolektorem, magazynem i emiterem (grzejnikiem) energii cieplnej pozyskiwanej z promieniowania słonecznego,
System zysków pośrednich
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w systemach pośrednich polega na umieszczeniu tuż za przeszkleniem elementów budowlanych odbierających promieniowanie.
Kolektorem w tym wypadku jest przeszklenie i element pośredniczący, znajdujący się tuż za przeszkleniem.
Do powierzchni odbiornika dociera promieniowanie krótkofalowe i widzialne (od 0,3 do 3,0µm) gdzie dokonuje się konwersja na energię cieplną
Odbiornik emituje fale cieplne długości od 4 do 30µm, które ogrzewają przyległe pomieszczenia. Odbiornikami pośredniczącymi mogą być lekkie elementy pochłaniające (podobnie jak w typowych kolektorach powietrznych: blachy różnych metali, płyty tworzyw sztucznych, różnego typu żaluzje i inne lekkie przegrody budowlane, które umieszcza się za przeszkleniem w elewacji południowej) lub ciężkie w formie grubego masywnego muru z różnych materiałów, lub woda w pojemnikach, a nawet pojemniki z materiałami ulegającymi przemianom fazowym.
Przy odbiornikach lekkich pobrane ciepło z energii słonecznej, jest natychmiast wypromieniowane, co powoduje duże wahania temperatury wewnątrz pomieszczenia. Wady tej są pozbawione systemy z elementami ciężkimi, kolektorowo-magazynowymi. Element taki nagrzewa się wolniej, ale ciepło oddaje dłużej i łagodniej, co powoduje, że korzysta się z tego ciepła w okresie nocnym i przez kilka pochmurnych dni. Rozwiązanie takie spopularyzował w latach sześćdziesiątych francuski prof. F. Trombe.


(…)

… się przeszkolonych, zamkniętych pomieszczeń.
Straty ciepła mogą tutaj następować poprzez absorpcję i późniejszą wtórną emisję promieniowania - najważniejszym parametrem jest więc tutaj emisyjność szyb w podczerwieni (równa jej absorpcyjności) - efekt cieplarniany wspomagany jest w przypadku szyb i niskiej emisji.
Metody modyfikacji szkła budowlanego
Standardowe (bezbarwne, niehartowane) szyby float są stosowane…
… pokrycia; absorbera - najczęściej blachy miedzianej pokrytej powloką selektywną;
wymiennika ciepła - najczęściej rurki miedziane przylutowane do absorbera;
izolacji - przeważnie wełna mineralna lub pianka poliuretanowa
1. Przeźroczysta pokrywa - najczęściej wykonana ze szklą niskiej zawartości tlenków żelaza. Nie stosuje się raczej pokryw z tworzyw sztucznych, gdyż niszczą się stosunkowo szybko…
… się do pokrywania absorberów kolektorów słonecznych. Kapilary, czy komórki są ustawione prostopadle do absorbera. Stąd padające prom. Słoneczne są wielokrotnie odbijane od ścianek komórek i do absorbera docierają w 90%,
- układy równoległe do absorbera składające się z wielu warstw poliwęglanu, układy z szyb szklanych o strukturze zewnętrznej antyrefleksyjnej i zwiększonej izolacyjności cieplnej (układy próżniowe…
… niskoemisyjne mają zdolność do odbijania większości promieniowania długofalowego, emitowanego przez przegrody wewnętrzne i elementy wyposażenia pomieszczeń jak na rys.
W efekcie radykalnie wzrasta izolacyjność termiczna zestawów szybowych, wyposażonych w tego rodzaju szyby.
Z drugiej strony przepuszczalność światła widzialnego przez szyby niskoemisyjne jest niewiele gorsza (o ok. 10-15 %) od przepuszczalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz