Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 9

Wykład - kolizje dotyczace obywatelstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Kolizje ustawodawstw dotyczących obywatelstwa. Możemy mieć do czynienia z dwojakiego rodzaju zbiegiem ustaw dotyczących obywatelstwa: Zbieg pozytywny - oznacza, ze osoba nabywa więcej niż jedno obywatelstwo, przy czym dzieje się to w sytuacji, w której osoba, której dotyczy zasada krwi urodziła si...

Wykład - Komisje badawcze i koncyliacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Komisje badawcze. Powoływane są przez strony sporu w celu wyjaśnienia stanu faktycznego, który spowodował zaistnienie tego sporu. Mogą podejmować różnego rodzaju działania (powoływanie świadków, ekspertów, itp.). Przed komisją mogą występować i prezentować swoje argumenty strony sporu. Komisja na ...

Wykład - Konferencje międzynarodowe i rozwój prawa międzynarodowego w ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Konferencje międzynarodowe i rozwój prawa międzynarodowego w XIX w. Konferencja Paryska 1856 r. - po wojnie krymskiej. Wojna krymska (1853- 1856) - wojna między Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami (Anglią, Francją i Sardynią). W 1852 roku między Rosją i Francją rozpoczął się spór o prawa duchowi...

Wykład - Konsulowie honorowi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Konsulowie honorowi Osobną grupą są konsulowie honorowi - wykonują funkcje bez pobierania uposażenia; mają węższy zakres przywilejów i immunitetów. Może otrzymywać zwrot wydatków związanych z pełnieniem funkcji. Obok funkcji konsularnych

Wykład - ksztaltowanie się społeczności międzynarodowej w XV

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

kształtowanie się społeczności międzynarodowej w XV - XVII w. XV w. - głębokie zmiany i przeobrażenia gospodarczo-społeczne zapowiadające upadek feudalizmu; Załamuje się tradycyjna hierarchia z papieżem i cesarzem wykształciło ...

Wykład - Metody introdukcji prawa międzynarodowego do porządku wewnętr...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1953

Metody introdukcji prawa międzynarodowego do porządku wewnętrznego państwa. Metoda recepcyjna - norma prawa międzynarodowego obowiązuje i jest stosowana w porządku wewnętrznym państwa, ale już jako norma prawa wewnętrznego: Transformacja - po...

Wykład - Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka. Kontrola przestrzegania praw człowieka może mieć trojaką formę: Sprawozdania - dominuje w większości umów międzynarodowych. Państwa SA zobowiązane do składania sprawozdań dotyczących procesu implementacji tych konwencji, które państwa przyjęły...

Wykład - Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - system powszechny Historyczny rozwój ochrony praw człowieka Jako pierwszy akt inicjujący ochronę praw człowieka podaje się traktat augsburski z 1555 r. (wolność religijna) XIX/XX w - umowy dotycz...

Wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) - skład i funkcje. W miejsce Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej...

Wykład - Morze otwarte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

Morze otwarte - status, wolności, prawo pościgu. Morze otwarte - obszar znajdujący się poza obszarami stref ekonomicznych. Zgodnie z prawem genewskim istnieją 4 wolności morza otwartego: żeglugi Rybołówstwa Układania kabli i rurociągów po...