Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 10

Wykład - Morze terytorialne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Morze terytorialne - pojęcie, szerokość, status. Rozpoczyna się od linii podstawowej. Linia zasadnicza (podstawowa): mierzy się od niej szerokość wszystkich stref zależy od...

Wykład - Nabycie i ustanie członkostwa ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

Nabycie członkostwa ONZ Zgodnie z postanowieniami Karty NZ mamy dwa rodzaje państw należących do ONZ: Członków pierwotnych - państwa, które bądź uczestniczyły w konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco, bądź uprzednio podpisały

Wykład - Nabycie i utrata terytorium państwowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3339

Nabycie i utrata terytorium państwowego. Terytorium państwowe - sprawowanie przez państwo zwierzchnictwa terytorialnego nad własnym terytorium Sposoby nabycia terytorium państwowego: Nabycie pierwotne (jeśli państwo nabywa te...

Wykład - Nabycie obywatelstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Nabycie obywatelstwa Sposób pierwotny prawo krwi (ius sanguinis, dominuje, państwa emigracyjne) w Polsce - gdy 2 rodziców ma obywatelstwo polskie; 1 rodzic ma obywatelstwo a drugi nie ma żadnego lub jest nieznane; 1 rodzic ma obywatelstwo p...

Wykład - Najstarsze dokumenty prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Najstarsze dokumenty prawa międzynarodowego. Najstarszy dokumenty prawa międzynarodowego to: 1. Zapis z IV tysiąclecia p.n.e. na stelli kamiennej. Były to ustalenia pomiędzy dwoma państwami - miastami Mezopotamii - Lagasz i Umma (?) - rozstrzygając...

Wykład - Nauka prawa międzynarodowego w średniowieczu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Nauka prawa międzynarodowego w średniowieczu. Prekursorskie idee integracji europejskiej: Pierre de Bois - łączenie się państw chrześcijańskich przeciw wojskom tureckim pod hegemonia Francji, wg jego koncepcji miała by powstać wspólnota walcząca...

Wykład - Neutralność wojenna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

Neutralność wojenna. W przypadku wojny lądowej neutralność danego państwa oznacza, że jego terytorium staje się nienaruszalne. W konsekwencji nie wolno prowadzić na nim żadnych działań wojennych, przeprowadzać oddziałów wojskowych, transp...

Wykład - Nieważność bezwzględna traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Nieważność bezwzględna traktatu Nieważność bezwzględna - istnieje niezależnie od inicjatywy stron. Nie dopuszcza się tu konwalidacji. Powoduje, że traktat jest nieważny w całości. Przyczyny nieważności bezwzględnej: 1. przymus w stosunku do przedstawiciela państwa - polega na groźbie czy użyciu s...

Wykład - Nieważność względna traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 602

Nieważność względna traktatu Reguluje ją konwencja wiedeńska. Wynika z niej domniemanie ważności traktatu. Jeżeli ważność nie zostanie zakwestionowana z uwzględnieniem przyczyn zawartych w Konwencji wiedeńskiej, to traktat jest ważny. Istnieje 8 przyczyn nieważności traktatu (5 dotyczy nieważności ...

Wykład - Obszar międzynarodowy, Organizacja Dna Morskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Obszar międzynarodowy - Organizacja Dna Morskiego. Zasady dotyczące obszaru międzynarodowego: obszar nie podlegający zawłaszczeniu i nie można wysuwać w stosunku do niego żadnych roszczeń terytorialnych korzystanie powinno odbywać się dla dobra i w interesie całej ludności pokojowe wykorzystywan...