Wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - strona 1

Fragment notatki:

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) - skład i funkcje.
W miejsce Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej utworzono po II Wojnie Światowej Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który jest jednym z głównych organów ONZ. Jego kształt został uzgodniony podczas konferencji prawników w kwietniu 1945 r. Jego statut był wzorowany na statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
MTS jest najważniejszym trybunałem międzynarodowym rozstrzygającym spory między państwami. Statut MTS jest integralną częścią Karty NZ. Jest jednym z organów głównych ONZ.
Pełni dwie zasadnicze funkcje:
rozstrzyga spory między państwami,
wydaje opinie doradcze
W jego skład wchodzi 15 sędziów, którzy są wybierani na 9-letnią kadencję spośród osób, których kandydatury są zgłaszane przez państwa, ale powinny być to osoby posiadające kompetencje do wykonywania najwyższych funkcji sędziowskich we własnych państwach lub posiadać uznane kompetencje w dziedzinie prawa międzynarodowego (praktycy lub przedstawiciele doktryny prawa międzynarodowego). Sędziowie są wybierania na kadencje 9-letnie, ale podczas pierwszych wyborów został zastosowany tryb losowania i ustalono listę 5 sędziów, którzy będą sprawowali ten urząd przez 3 lata, 5 sędziów sprawujących urząd przez 6 lat i 5 sędziów sprawujących urząd przez 9 lat, co umożliwia teraz kontynuowanie trybu rotacji i odnawiania co 3 lata 1/3 składu sędziowskiego MTS. Sędziowie mogą być wybierani wielokrotnie.
Obecnie składowi sędziowskiemu przewodniczy Rosalyn Higgins z Wielkiej Brytanii. W składzie są zazwyczaj członkowie państw będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa - taka jest praktyka. [Dopisać coś o obecnym składzie]. Z Europy Wschodniej jest jeden sędzia - Peter Tomka (Słowacja), a przez wiele lat miejsce to zajmowali Polacy: prof. Bogdan Winiarski przez 5 lat, prof. Manfred Lachs (3 kadencje), rozpatrywano również kandydaturę prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, ale był on wtedy ministrem spraw zagranicznych.
Sędziowie wybierają spośród siebie prezesa i wiceprezesa trybunału na zasadniczo 3-letnie kadencje z możliwością powierzenia im tego stanowiska ponownie. W skład MTS mogą oprócz sędziów, którzy są wybrani w dwóch niezależnych głosowaniach przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa (bezwzględną większością głosów), być włączeni sędziowie tzw. ad hoc (narodowi), którzy zasiadają w MTS w sprawach, w których nie ma sędziego pochodzącego z państwa - strony sporu.
Możliwe jest także powoływanie izb, a więc nie zawsze MTS zasiada w pełnym składzie, co przewiduje statut MTS. Pierwsza izba została powołana w 1982 r., potem w 1987 i 2002 r. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz