Dr Grażyna Holik

note /search

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 4417

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU : podstawowe pojęcia z polityki społecznej; doktryny i modele polityki społecznej; system zabezpieczenia społecznego; przyczyny kryzysu i kierunki reformy ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia; zadania pomocy społecznej; polityka społeczna wobec niepełnospra...

Polityka społeczna w Polsce - zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1477

SWOISTE DZIEDZINY POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE I ICH UWARUNKOWANIA I Wstęp Polityka społeczna - jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspoko...

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1337

POLITYKA EKONOMICZNA    Polityka ekonomiczna  to całokształt …. (patrz wykład 2)   Cele polityki gospodarczej – stany rzeczywistości gospodarczej i społecznej, które chce się osiągnąd w danym kraju, w  pewnym horyzoncie czasu    Cele w polityce ekonomicznej (podział wg. Winiarskiego)    c...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1533

  PERIODYZACJA POLITYKI EKONOMICZNEJ W  TRANSFORMACJI USTROJOWO-SYSTEMOWEJ    kryterium periodyzacji: dominujący w poszczególnych okresach rodzaj polityki gospodarczej   FAZA WSTĘPNA – „ZEROWA” (1989)     FAZA WSTĘPNA („zerowa”),  poprzedzająca bezpośrednio proces restauracji kapitalizmu, obejm...

Podstawy polityki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 3353

    POLITYKA GOSPODARCZA/EKONOMICZNA    Opiera się na makroekonomii, ale pod kątem praktyki   polityka –  politike –  sztuka rządzenia paostwem ( polis)    polityka gospodarcza zabezpiecza wykonanie usług   cele polityki społecznej: musi zachodzid równośd i kompatybilnośd celów ekonomicznyc...

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2254

UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ   Uwarunkowania wewnętrzne:   Uwarunkowania ustrojowo-systemowe:   doktrynalne,   ustój polityczno-społeczny,   instytucjonalizacja,   Uwarunkowania zasobowe (wielkośd zasobów pracy, kapitału i ziemi):   ilościowe,   jakościowe (jakośd czynnika pr...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1799

CELE POLITYKI GOSPODARCZEJ    Cele:     Ustrojowo-systemowe i polityczne:    Umacnianie istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego, zapewnianie jego ewolucji    Ekonomiczne:    Pomnażanie bogactwa kraju   Powiększanie dobrobytu   Efektywne wykorzystanie zasobów   Wzrost gospodar...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3598

Dokładna tematyka notatki jest następująca: teoretyczne podstawy bezrobocia, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie keynesowskie, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie struktur...

Migracje - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2345

...Człowiek wędrował od zarania dziejów. Odkrywał nowe lądy i nieznane wyspy. Zasiedlał tereny bezludne. Dotarł do biegunów, zdobył najwyższe szczyty Ziemi. Ruchy migracyjne trwają nadal. Nasi rodacy wyjeżdżają za granicę, natomiast w Polsce osiedlają się cudzoziemcy ...