Dr Danuta Mitręga

note /search

Rachunek dochodu narodowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 889

Makroekonomia dr Danuta Mitręga Wykład 3 - Rachunek dochodu narodowego Kiedyś stosowana była metoda (w gospodarkach centralnie planowanych) MPS (Material Product System). Dziedzinami tworzącymi dochód narodowy były tylko sfery produkcji materialnej (górnictwo, hutnictwo; szkoła, lekarz - nie produ...

Przedmiot makroekonomii - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1827

TESTY Z MAKROEKONOMII ZESTAW_1 Makroekonomia zajmuje się: badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach rynku analizuje wszystkie elementy razem badaniem zjawisk i procesów zachodzących w całej gospodarce rozwinęła się w latach 30-tych XX wieku Główne problem...

Przedmiot makroekonomii - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1785

TESTY Z MAKROEKONOMII ZESTAW_2 Do głównych problemów makroekonomicznych zaliczamy: produkcję i wzrost gospodarczy globalizacja zjawisk i procesów gospodarczych pełne zatrudnienie elastyczność rynku Deflator PNB, to: nadwyżka ekonomiczna przed...

Makroekonomia - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2772

TESTY Z MAKROEKONOMII ZESTAW_3 Główne założenia makroekonomiczne (wg J.M.Keynesa) to m.in.: samoregulacja rynku, idealne dostosowanie podaży do popytu zaakceptowanie możliwości niepełnego wykorzystania czynników wytwórczych wprowadzenie interwencjonizmu państwowego integracja procesów gospodarczy...

Test z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1400

TESTY Z MAKROEKONOMII ZESTAW_4 (niepełny) John M. Keynes: napisał w 1936r. „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” głosił prawo samoregulacji rynków zaliczany jest to „popytowców” postulował konieczność stosowania interwencjonizmu państwowego Polityka monetarna zajmuje się: opodatkow...

Gospodarka - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 959

Wykład 4 Gospodarka warunkuje standard życia wśród ludzi. Istnieje konieczność redystrybucyjna  strefa socjalna. MIERNIKI DOBROBYTU SPOŁECZNEGO: Produkt krajowy brutto - krótka historia mierzenia dobrobytu społecznego (różne dane: od lat 30' - 50'); pierwotnie mierzono przy pomocy bogactwa. Jed...

Wykład - Determinanty Dochodu Narodowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1421

Wykład 5 Wzrost. Determinanty Dochodu Narodowego. Agregatowy popyt i podaż. Równowaga. Przykład: Udział w produkcie globalnym (świata) Rok Udział najbogatszej 20% ludności Udział najuboższej 20% ludności Relacja udziału najbogatszej do najuboższej 1960 70,2 2,3 30:1 1970 73,9 2,3 32:1 ...

Wykład - funkcje konsumpcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2345

Wykład 6 Funkcja konsumpcji, oszczędności, inwestycji, f. globalnego popytu Funkcja 45° - wprowadzenie do rozważań na temat równowagi w gospodarce. Równowaga - gdy ilość jaką chcą nabyć konsumenci (inwestorzy) jest równa ilości dostarczanej na rynek. Może też być:  niedobór  nadwyżka Wszystk...

Wykład - inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1722

Wykład 7 Inflacja Inflacja:  nie tylko wzrost cen,  nie każdy wzrost cen to inflacja.  wywodzi się z łaciny (inflatio) - chorobliwe nadęcie Do '30 - gdy następowała nadmierna emisja pieniądza (głównie papierowego);  związana jest z pieniądzem papierowym  przy walucie rzeczowej o zasadzie...

Wykład - inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 833

Wykład 8 Inflacja c.d. / Bezrobocie Inflacja ciągnięta przez popyt - jest krzywa podaży GS - punkt przecięcia GS - GD1 - wyznacza poziom cen w gospodarce a przesunięcie do GD2 obrazuje wzrost popytu i w punkcie przecięcia wyznacza nowy pozio...