Przedmiot makroekonomii - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot makroekonomii - test - strona 1 Przedmiot makroekonomii - test - strona 2

Fragment notatki:

TESTY Z MAKROEKONOMII
ZESTAW_1
Makroekonomia zajmuje się:
badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach rynku
analizuje wszystkie elementy razem badaniem zjawisk i procesów zachodzących w całej gospodarce rozwinęła się w latach 30-tych XX wieku
Główne problemy makroekonomiczne, to:
globalizacja zjawisk i procesów gospodarczych cele społeczne tworzenie rynku konkurencji doskonałej produkcja i wzrost gospodarczy Produkt Narodowy Brutto, to:
największy agregat gospodarczy obejmuje wszystkie dobra i usługi końcowe wyprodukowane na terytorium danego państwa, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr i usług wytwarzanych w gospodarce, w danym czasie może być liczony w cenach bieżących danego okresu może być liczony w cenach z okresu bazowego Dyspozycyjny Dochód Ludności, jest to:
dochody gospodarstw domowych po potrąceniu wszystkich podatków pośrednich i bezpośrednich potencjalna siła nabywcza społeczeństwa to samo, co Osobisty Dochód Ludności to samo, co Rozporządzalny Dochód Ludności Do funkcji podziału Dochodu Narodowego, zaliczamy:
zasileniową, bilansową, amortyzacyjną, społeczną reprodukcyjną, motywacyjną, redystrybucyjną, polityczną zasileniową, motywacyjną, bilansową, społeczną, polityczną zasileniową, globalizacyjną, bilansową, społeczną, motywacyjną Wartość dodana, jest to:
suma nowo stworzonej wartości w przedsiębiorstwie
wielkość dodatkowej wartości rynkowej lub dochodu tworzona na każdym etapie przetwórstwa wielkość nabytych z zewnątrz i zużytych w produkcji przedmiotów pracy suma nowo wytworzonej wartości, do której z reguły włącza się amortyzację Obieg okrężny dla gospodarki narodowej, to:
odbywający się na rynkach, przepływ strumieni produktów i czynników wytwórczych między podmiotami gospodarczymi w zamian za płatności zintegrowany przepływ zasobów, dóbr i usług między szeroko pojętymi działami gospodarki najbardziej rozwinięty obejmuje współpracę gospodarki z zagranicą Wzrost zagregowanego popytu można uzyskać poprzez: wzrost podatków pośrednich i bezpośrednich

(…)

… zagregowanego popytu można uzyskać poprzez: wzrost podatków pośrednich i bezpośrednich wzrost wydatków rządu wzrost popytu na dobra i usługi kraju za granicą wzrost stopy procentowej w bankach wzrost wydatków na import Równowaga ogólna zaistnieje, gdy:
istnieją wszystkie możliwe równowagi cząstkowe połowa kraju ma nierównowagę popytową, a druga połowa podażową mamy równowagi na rynkach wszystkich towarów…
Bezrobocie frykcyjne, to:
stan naturalny do 3% powstaje na skutek zmian struktury przemysłowej kraju wynika z niedostosowania posiadanych kwalifikacji pracy i miejsca zamieszkania do wymaganych miejsc pracy obejmuje również ludzi o ułomnościach fizycznych i psychicznych, nie mogących pracować Zgodnie z prawem Okuna: przy 15% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może 18-27%
przy 9% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może 6-9%
przy 9% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może 15-20% przy 21% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może 30-45% Gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę, może zaistnieć:
migracja siły roboczej między krajami duża ilość godzin nadliczbowych bezrobocie zatrudnienie w skróconym czasie Forma płacy czasowa:
możliwa dla każdej produkcji możliwa tylko w odniesieniu do produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz