Test z makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z makroekonomii - strona 1 Test z makroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

TESTY Z MAKROEKONOMII
ZESTAW_4 (niepełny)
John M. Keynes:
napisał w 1936r. „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” głosił prawo samoregulacji rynków zaliczany jest to „popytowców”
postulował konieczność stosowania interwencjonizmu państwowego Polityka monetarna zajmuje się: opodatkowaniem i wydatkami rządowymi zmianami podaży pieniądza ustalaniem stóp procentowych polityką płac i cen stosunkami międzynarodowymi Deflator PNB, jest to:
procentowy miernik zmian poziomu cen wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w PNB w jakimś roku w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku bazowym wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w PNB w roku bazowym w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku bazowym to samo co korektor PNB Poziom rozwoju gospodarczego:
to przyrost DN w ciągu bieżącego roku w całej gospodarce do poziomu DN wytworzonego w roku ubiegłym mierzy się wysokością wytworzonego w ciągu roku DN przypadającego na 1 mieszkańca w Polsce podobny jak w Tajlandii, Danii i Turcji w Polsce na poziomie 30 000$
Osobisty Dochód Ludności, jest to:
to samo co Rozporządzalny Dochód Ludności część DN wypłacona do rąk poszczególnych jednostek w odróżnieniu do sum wypłaconych przedsiębiorstwom dochody gospodarstw domowych po potrąceniu podatków pośrednich i bezpośrednich część DNCW pozostająca po spłaceniu podatków od dochodów powiększona o transfery z budżetu na rzecz ludności Faza podziału pierwotnego DN:
dokonywana jest u bezpośrednich uczestników produkcji dotyczy wykorzystania DN na konsumpcję i akumulację dokonuje się wraz z wytworzeniem dóbr i usług (u producenta)
obejmuje, np. płacę roboczą u robotnika, procent bankowy u bankierów, rentę gruntową u właścicieli ziemi Produkcja globalna, to:
roczna wartość produkcji przedsiębiorstwa suma wartości dodanej i przeniesionej suma kosztów materiałowych, amortyzacji, wynagrodzeń pracowniczych i nadwyżki ekonomicznej suma produkcji towarowej przeznaczonej na sprzedaż, przyrsotu produkcji nie zakończonej i części produkcji globalnej, która nie została zużyta na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz