Dr Danuta Idczak

note /search

Budżet UE - Tradycyjne zasoby własne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

Budżet Unii Europejskiej Zasady budżetowe: * zasada jedności * zasada uniwersalizmu * zasada jednoroczności * zasada równowagi budżetowej * zasada szczegółowości Zasady gospodarki budżetowej UE * zasada jedności formalnej ...

Droga Polski do UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 903

Droga Polski do UE Początek * Polska składa oficjalny wniosek o ustanowienie stosunków dyplomatycznych z EWG –08.1988, * utworzenie misji przy Wspólnotach Europejskich –07.1989 * podpisanie umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i EWG –09.1989, * Polska zostaje włączo...

Instytucje UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2135

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje: -Rada Europejska -Parlament Europejski -Rada Unii Europejskiej -Komisja Europejska -Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej -Europejski Trybunał Obrachunkowy Or...

Najważniejsze akty prawne i system decyzyjny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Najważniejszy akty prawne i system decyzyjny Źródła prawa UE: * prawo pierwotne * prawo wtórne Prawo wtórne: * akty ustawodawcze *akty delegowane * akty wykonawcze * akty „bez przymiotnika” * porozumienia międzyinstytucjonalne, * akty nienazwane Akty ustawodawcze: * rozporządzenia * dy...

Ochrona konkurencji i konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Wspólna polityka rolna Historia: niedobór żywności podczas i po II wojniekonieczność importuchęć samowystarczalnościWPR Zasady * zasada wspólnego rynku * zasada preferowania wspólnoty * zasada solidarności finansowej Reforma MacSharry’ego * odejście od utrzymywania cen na rzecz

Polityka spójności i fundusze europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Polityka spójności i fundusze UE Polityka spójności (2007- 2013- regiony) Cele: * konwergencja - zakwalifikowane regiony z PKB per capita (PSN) poniżej 75% średniej UE-25, tj. 100 regionów, w których mieszka ponad 170 mln ludności. * ...

Proces integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1715

1.05.2004- Przystąpienie do Unii 16.04.2003 (Ateny)- Traktat akcesyjny * Kryteria Kopenhaskie: * polityczne (państwo prawa, poszanowanie praw człowieka itp) * ekonomiczne (ustrój kapitalistyczny, gosp. wolnorynkowa, liberalizm) * przyjęcie dorobku prawnego (trzeba przyjąc cały dorobek prawny U...