Najważniejsze akty prawne i system decyzyjny UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze akty prawne i system decyzyjny UE - strona 1

Fragment notatki:

Najważniejszy akty prawne i system decyzyjny
Źródła prawa UE:
* prawo pierwotne
* prawo wtórne
Prawo wtórne:
* akty ustawodawcze
*akty delegowane
* akty wykonawcze
* akty „bez przymiotnika”
* porozumienia międzyinstytucjonalne,
* akty nienazwane
Akty ustawodawcze:
* rozporządzenia
* dyrektywy
* decyzje
* zalecenia
* opinie
Rozporządzenia
* maja zasięg ogólny i bezpośredni
* nie podlegają transpozycji
* obowiązuje w całości we wszystkich państwach członkowskich
* obowiązek stosowania dotyczy państw (instytucji, sądów) oraz osób fizycznych i prawnych,
* na ich przepisy można się powoływać przed organami administracyjnymi i sądowymi
państw członkowskich
Dyrektywy
* wiążące wyłącznie do adresatów (państw)
* prawnie wiążące tylko w odniesieniu do celu, który określają (brak charakteru
normatywnego)
* wymagają transpozycji do narodowych systemów prawnych i pozostawiają adresatom
swobodę osiągnięcia celu
* obowiązują od momentu włączenia do sytemu prawa krajowego
* określają termin wdrożenia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz