Prawo pochodne UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pochodne UE - strona 1 Prawo pochodne UE - strona 2 Prawo pochodne UE - strona 3

Fragment notatki:

Prawo pochodne UE I Filar
1. Uwagi ogólne Przez prawo pochodne, rozumie się akty prawne wydane przez instytucje Wspólnot Europejskich działające zgodnie z przyznanymi im kompetencjami w ramach poszczególnych filarów Unii Europejskiej. Zarówno TWE, TEWEA, TUE zawierają katalogi aktów prawa pochodnego, które mogą być stosowane w ramach Unii Europejskiej.
2. Prawo pochodne w I Filarze A. Rozporządzenia Rozporządzenia są aktami prawnymi o ogólnym zastosowaniu, które obowiązują w całości i podlegają bezpośredniemu stosowaniu w państwach członkowskich(mają charakter ponadnarodowy). Rozporządzenia mają charakter ogólny i abstrakcyjny; i obowiązują w całości czyli państwa członkowskie nie nogą ani stosować rozporządzeń w części, modyfikować ich treści, ani ograniczać do nich dostęp jednostkom; ich postanowienia skutkują bezpośrednio i natychmiastowo, a sądy krajowe maja obowiązek chronić ich postanowień(bezpośrednia skuteczność). Adresatami rozporządzeń są nie tylko państwa członkowskie, ale także jednostki.
W obszarach poddanych regulacji w formie orzeczeń organy prawodawcze państw są obowiązane do uchylenia wcześniejszych regulacji wewnątrzpaństwowych niezgodnych z treścią rozporządzeń i do nie wydawania takich regulacji w przyszłości.
Państwa w granicach określonych przez rozporządzenie mogą wydawać do niego przepisy wykonawcze,.
B. Dyrektywy Dyrektywy to akty o bardzo zróżnicowanej szczegółowości skierowane do państw członkowskich, wymagające implementacji do prawa wewnętrznego, do ich wydawania jest upoważniona Rada, Rada działająca wraz z Parlamentem Europejskim, oraz Komisja.
Adresatami dyrektyw są zazwyczaj wszystkie państwa członkowskie, jednak może się zdarzyć, że jej adresatami będą poszczególne państwa. Elementy umożliwiające prawidłową transpozycję do prawa wewnętrznego:
uczynienie transpozycji politycznym i operacyjnym priorytetem
zapewnienie stałego monitorowania i koordynacji transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego na poziomie administracyjnym i politycznym
zapewnienie podjęcia przygotowań do transpozycji na wczesnym etapie oraz zapewnienie, aby celem tych przygotowań była prawidłowa o terminowa transpozycja
bliska współpraca z parlamentami krajowymi i zdecentralizowanymi organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za transpozycję szybkie i widoczne podjecie działań
Państwa mają swobodę zarówno doboru metod jak i metod implementacji dyrektyw; jak wynika jednak z orzecznictwa TS ta swoboda nie ma charakteru absolutnego. Implementacja powinna objąć całość regulacji dyrektywy, a państwa członkowskie nie mają możliwości włączenia do prawa krajowego tylko niektórych przepisów. Państwo jest zobowiązane podjąć wszelkie możliwe środki aby zapewnić dyrektywie pełną skuteczność(wyjątek: postanowienia opcyjnie).

(…)

… powinno wraz z komisją ustalić sposób zaradzenia powstałym problemom.
Decyzje są bezpośrednio skuteczne.
3. Prawo pochodne UE II Filar A. Katalog aktów prawnych tworzonych w ramach II filaru art. 12 TUE:
zasady i ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa decyzje o wspólnych strategiach wspólne działania wspólne stanowiska systematyczna współpraca między państwami członkowskimi…
… działania, wspólne stanowiska). Wspólne strategie powinny określić swoje cele oraz środki, które pozostają w dyspozycji UE oraz jej państw członkowskich. Są one uchwalane na czas określony.
E. Wspólne działania Wspólne działania są podejmowane, gdy niezbędne są działania o charakterze operacyjnym; powinny określać swój cel, zasięg oraz środki będące w kompetencjach UE. Wspólne działania mnogą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz