Droga Polski do UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga Polski do UE - strona 1 Droga Polski do UE - strona 2

Fragment notatki:

Droga Polski do UE
Początek
* Polska składa oficjalny wniosek o ustanowienie stosunków dyplomatycznych z EWG –08.1988,
* utworzenie misji przy Wspólnotach Europejskich –07.1989
* podpisanie umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i EWG –09.1989,
* Polska zostaje włączona do systemu powszechnych preferencji celnych –1990,
* w tym samym roku Polska składa oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o
stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskim
* utworzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy
Zagranicznej –01.1991
* zawarcie umowy handlowej tworzącej strefę wolnego handlu, weszła w życie –03.1992
Lata 90-te
* podpisanie Układu Europejskiego (12.1991) –Polska krajem stowarzyszonym z WE:
- ustanowienie ram dla dialogu politycznego,
- wspieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami,
- stworzenie podstaw do pomocy finansowej i technicznej dla Polski,
- ustanowienie ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotami,
- współpraca w dziedzinie kultury.
Gotowość WE
* RE wyraziła wolę przyjęcia do UE krajów stowarzyszonych –06.1993
* kryteria:
–polityczne,
–ekonomiczne,
–przyjęcie dorobku prawnego
–warunek!
Rozpoczęcie procesu ubiegania się o członkostwo
* Minister Spraw Zagranicznych RP składa w Atenach oficjalny wniosek o członkowstwo Polski w Unii
Europejskiej,
* RE podczas szczytu w Essen 12.1994 r. przyjęła strategię przedczłonkowską –potwierdzenie
kryteriów kopenhaskich, „brak kalendarza”,
* Białą Księgę w sprawie przygotowania stowarzyszonych krajów do integracji z jednolitym rynkiem
europejskim –23 obszary,
Komitet Integracji Europejskiej
* utworzony w 10.1996 r.,
* koordynowanie procesów integracyjnych i adaptacyjnych,
* opiniowanie aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem europejskim,
* przygotowanie procesu integracji pod względem koncepcyjnym, informacyjnym i kadrowym,
* współpraca z KE oraz polskimi instytucjami umożliwiająca ich udział w działalności różnych instytucji
UE,
* przedkładanie RM założeń programów dostosowawczych oraz integracyjnych z UE, propozycji
aktów prawnych dotyczących działań dostosowawczych i procesu integracji itp.
Decyzje Wspólnoty
* polski rząd przyjął Narodową Strategię Integracji –pierwszy dokument programowy, w którym
określono główne cele i drogi dochodzenia Polski do członkowstwa w UE –01.1997
* RE na szczycie w Luksemburgu (12.1997) podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z
Cyprem, Czechami, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami oraz ustanowiła program Partnerstwa dla
członkowstwa.
* oficjalne otwarcie dwustronnych negocjacji z 6 państwami kandydującymi (Cyprem, Czechami,
Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami) –03.1998
Negocjacje
* szczyt RE w Göteborgu (06.2001) zakończenie negocjacji akcesyjnych do końca 2002
* podczas szczytu w Kopenhadze (12.2002) RE przyjęła wyniki negocjacji akcesyjnych z państwami
kandydującymi (twarde negocjowała w strefie finansów, budżetu oraz rolnictwa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz