Dr Arkadiusz Czwołek

Historia polityczna Polski XX wieku - pojęcia - Komandosi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2142

Komandosi - określenie dla działającego w latach 60. XX wieku środowiska skupionego wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, głównie Adama Michnika, Teresy Boguckiej, Jana Grossa, Jakuba Karpińskiego, Barbary Toruńczyk, Ireny Grudzińskiej i innych studentów. Nazwani zostali tak od opanowywania ...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

„Popiół i diament” - Andrzej Wajda „Dziady” - A. Marek Drążewski „Krzyżacy” - Aleksader Ford „Potop” - Jerzy Hoffman „Ogniem i mieczem” - Jerzy Hoffman „Sami swoi” - Sylwester Chęciński, Gerard Zalewski „Tam i z powrotem” - Wojciech Wójcik „Bolek i Lolek” - Michał Waszyński (1936) „Zły” - Mari...

Ziemie polskie i progu XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1645

ZIEMIE POLSKIE U PROGU XX WIEKU. Aspekty społeczne, polityczne i gospodarcze przemian modernizacyjnych. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych Polityka zaborców wobec Polaków (autonomia Galicji, ucisk germanizacyjny, rusyfikacyjny). C/...

Sprawa Polski podczas I wojny światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2212

SPRAWA POLSKA PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ a. Główne orientacje polityczne wśród polskich stronnictw (antyniemiecka antyrosyjska). b. Polityka państw wojujących wobec Polski do 1917 roku. c. Legiony Józefa Piłsudskiego. d. Rewolucje w Rosji (lutowa i październikowa) w 1917 roku i ich znaczenie dla spr...

Powstanie II RP 1918 - 1922

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2604

3. POWSTAWANIE II RP 1918 - 1922,walka o granice, kształtowanie ustroju państwa. a. przyjazd Piłsudskiego z Magdeburga i konsolidacja władzy wokół osoby Tymczasowego Naczelnika Państwa. b. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego i jego program. c. Kompromis między KNP a Piłsudskim: rząd I.J. Paderewskiego. d....

Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2198

5. PRZEWRÓT MAJOWY I KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - ewolucja ustrojowa państwa: A/ Trzeci gabinet 'Witosa, walki w Warszawie (12 - 14 V 1926). B/ ,,Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji" - legalizacja przewrotu (wybór Piłsudskiego na prezydenta. "nowela sierpniowa"). 1926. C/ Opozycja w...

Polityka zagraniczna II RP - Pakt Ribbentrop-Mołotow

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

6. POLITYKA ZAGRANICZNA II RP. G/ PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOWA Pakt Ribbentrop-Mołotow - nazwa odnoszona zarówno do samego Paktu o Nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzi...

Bilans XX - lecia - osiągnięcia i porażki II RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2611

7. BILANS XX - LECIA - OSIĄGNIĘCIA I PORAŻKI II RP. Społeczeństwo, kultura i edukacja, mniejszości narodowe, gospodarka. SPOŁECZEŃSTWO, MNIEJSZOŚCI NARODOWE. Wg danych z 1921 r. II RP zamieszkiwało 32 mln obywateli, z tego aż 60% utrzymywało się z rolnictwa, co w tym czasie było już w Europie anach...

Ewolucja wewnętrzna PRL-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

10. EWOLUCJA WEWNĘTRZNA PRL-u : Od stalinizmu, do okresu „gierkowskiej liberalizacji”. A/ Powstanie PZPR, „bitwa o handel”, plan 6-letni, nasilenie walki z Kościołem-aresztowanie Wyszyńskiego, początki stalinizacji. POWSTANIE PZPR: do 1948 roku w koncesjonowanym PSS wyeliminowano bardziej niezależn...