Dr Anna Wencel

note /search

Wstęp: Funkcja turystyczna muzeum zamkowego w Pszczynie

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

1. Wstęp „W dolinie rzeki Pszczynki, na Równinie Pszczyńskiej leży jedno z najpiękniejszych miast województwa śląskiego. Pszczyna- miasto o prawie 700-letniej historii od wieków jest stolicą bogatej w tradycję i zabytki Ziemi Pszczyńskiej. Położ...

Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2835

Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu. 1. Teoria Filtracja jest to przepływ cieczy w materiale porowatym. Materiał ten charakteryzują takie  wielkości jak : - współczynnik porowatości podawany w procentach, opisujący objętość po...

5 żelaznych etapów audytu wewnętrznego

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1092

5 ŻELAZNYCH ETAPÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  1.  Stworzenie programu audytów  2.  Planowanie audytu  3.  Przeprowadzanie audytu  4.  Sporządzanie raportu  5.  Działania poaudytowe   1.  Stworzenie programu audytów Stworzenie programu wymaga, a...

Audyt jakości

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

Audyt jakości- jest narzędziem pomiarowym, którym organizacja stosuje, jak działa system na ile jest skuteczny. Norma mówi, że audyty należy przeprowadzać po to aby sprawdzić czy wdrożenie systemu jest skuteczne, czy sposób działania jes...

Audyt jakosci

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1113

Audyt pierwszej strony Auyit drugiej strony Audyt drugiej strony Audyt trzeciej strony Rys. Systematyka audytów jakości z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. (źródło: oprac. własne). Geneza i przyczyny przeprowadzania audytów Rozwój systemów zapewnienia jakości związany jest z ukształtowaniem...

Definicje-rodzaje audytów

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008

RODZAJE AUDITÓW: 3.4.1 kontroli zewnętrznych   Są to kontrole wykonywane poza własną organizację i są co najmniej dwa różne rodzaje kontroli zewnętrznej i trzeciej sekundy. 3.4.2 Po drugie Audyty Stron   Kontrole te, prowadzone przez jedną firmę na innym, pochodzi od idei audytu organizacji jej dos...

Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 3262
Wyświetleń: 7770

1.      Co to jest audit? AUDIT: systematyczne, niezależne i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami badanie zgodności działań i ich wyników (skuteczności działań) z wymaganiami i regulacjami oraz założonymi celami (kryteriami auditu). 2.      Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej audito...

Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1960

1.      Co to jest audit? 2.      Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej auditowaniu. 3.      Kto to jest auditor? 4.      Co rozumiemy pod pojęciem kryteria auditu? 5.      Jakie są rodzaje auditów? 6.      Co to jest audit wewętrzny? 7.      Co to jest audit certyfikacyjny? 8.      Co to jes...

Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący - PYTANIA PRZYKŁADOWE

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3192

Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący Egzamin Ćwiczenie 1 - pytania wielokrotnego wyboru Auditor wiodący ISO 9001 Szkolenia - Typowe pytania wielokrotnego wyboru, wartość jednego znaku każdego.   Tylko koło jedną odpowiedź na każde pytanie. 1 Planowanie audytu systemu zarządzania jakością wymaga:   a....

Test -auditor

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2107

Po uzyskaniu certyfikatu na swój system zarządzania jakością, organizacja: Może zrezygnować z prowadzenia auditów wewnętrznych Powinna w dalszym ciągu, w zaplanowanych odstęp ach czasu, przeprowadzać audity wewnętrzne Może traktować audity zewnętrzne jako wewnętrzne Zgodnie z wymaganiami normy IS...