Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący - PYTANIA PRZYKŁADOWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący - PYTANIA PRZYKŁADOWE - strona 1

Fragment notatki:

Szkolenia ISO 9001 Auditor Wiodący Egzamin Ćwiczenie 1 - pytania wielokrotnego wyboru Auditor wiodący ISO 9001 Szkolenia - Typowe pytania wielokrotnego wyboru, wartość jednego znaku każdego.   Tylko koło jedną odpowiedź na każde pytanie. 1 Planowanie audytu systemu zarządzania jakością wymaga:   a.   ustanawiającego harmonogram kontroli.   b.   określenia zakresu audytu.   c.   biorąc pod uwagę przed wyników kontroli.   d.   przegląd dokumentacji systemu jakości.   e.   wszystkich wyżej wymienionych. 2 Informacje przedstawione przez audytora w trakcie audytu systemu zarządzania jakością to:   a.   Zaangażowanie wyższego kierownictwa systemu jakości   b.   Lista niezgodności z normą ISO 9001   c.   Zgodności z określonymi kryteriami kontroli   d.   Produkt dostarczany spełnione wymagania klienta   e.   Wszystkie powyższe 3 plan audytu jest:   a.   układ urządzeń   b.   opis działań i rozwiązań dla audytu   c.   wykaz pytań, które zostaną postawione w trakcie kontroli   d.   a) i b)   e.   b) ic) 4 Głównym celem programu regularnych audytów systemu zarządzania jakością jest:   a.   rozwiązać problemy w produkcji.   b.   ograniczenia w procesie weryfikacji.   c.   weryfikacji skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością.   d.   wszystkich wyżej wymienionych.   e.   b) i c). 5. "stopień, w jakim zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania" jest określenie:   a.   zapewnienia jakości.   b.   kontroli jakości.   c.   jakości.   d.   wszystkich wyżej wymienionych.   e.   żadne z powyższych.   6. przedstawiciel kierownictwa musi:   a.   wykonać wszystkie zadania związane z systemem zarządzania jakością   b.   przewodniczy posiedzeniom przeglądu zarządzania   c.   być członkiem organizacji we własnym zakresie   d.   b) ic)   e.   żadne z powyższych. 7 kontroli członkowie zespołu powinni spotykać się często, w celu wymiany informacji w trakcie kontroli, w celu:   a.   zapewnienia, że wszystkie cele audytu są spełnione.   b.   zapewnienia, że wiele niezgodności, jak to możliwe znajdują.   c.   ocenia realizację każdego członka zespołu.   d.   wszystkich wyżej wymienionych.   e.   żadne z powyższych. 8 Audyty wewnętrzne są wykorzystywane do sprawdzenia, czy:   a.   produkty są zgodne ze specyfikacją techniczną.   b.   systemu zarządzania jakością jest skutecznie wdrażane.   c.   nie istnieją niezgodności w systemie zarządzania jakością.   d.   wszystkich wyżej wymienionych.   e.   żadne z powyższych. 9 częstotliwości trzeciej audytów SZJ jest określana przez:   a.   sekretarza i audytowany   b.   sekretarza i klienta   c.   klienta   d.   tylko a) i b)   e.   tylko b) i c) 10 Głównym celem spotkania otwierającego jest

(…)

… dwa przykłady takiej taktyki i opisują trzy sposoby na które biegły rewident mógł poradzić sobie z takimi sytuacjami.
8 państwa cztery zalety i jedną wadą stosowania list kontrolnych do przeprowadzenia kontroli QMS.
9 Na spotkaniu zamykającym, jakość przedstawiciela kierownictwa (QMR) badanej organizacji informuje biegłego rewidenta, że mają teraz pisemnej procedury w celu skorygowania poważnych niezgodności…
… zwrócił się do nadawcy, dlaczego przedmioty są pakowane w tektury falistej zamiast plastikowych pojemników, zgodnie z wymogami instrukcji pracy opakowań PWI 6, wersja 2. Nadawca odpowiedział, że organ sprawujący nadzór nad żeglugi nakazał im korzystanie z tektury falistej, gdy wybiegł z plastikowych pojemników trzy tygodnie temu.
Sytuacja numer 8  Podczas audytu działu narzędzia i umiera jeden z głównych producentów części samochodowych, rewident poprosił o instrukcje pracy dla toczenia i frezowania. Majster narzędziownia wskazała, że nie było instrukcji pracy dla tych działań innych niż router nazwa wskazująca działania i sprzętu do produkcji. Dodał, że czynności te były wykonywane przez podmioty, które były bardzo doświadczonych i certyfikowane w handlu.
Sytuacja numer 9  W dziale projektowania, audytor…
… inżynieryjnego, biegły rewident przedstawiono procedury SPO 7.3, który wymaga, aby wszystkie rysunki techniczne muszą być podpisane przez rysownika i kierownik ds. technicznych przed ich wydaniem. On losowo bada rysunku DWG 1446 rev 3 na biurko menedżera i zauważył, że "sporządzony przez" i "zatwierdzonych przez" skrzynki na niej nie zostały jeszcze podpisane.  Później, na poczcie, spotyka samego rysunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz