Dr Anna Stępniak-Kucharska

Wykład - pojęcie rynku

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Mikroekonomia, Pojecie `rynku' Rynek, to: całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. obszar (ogół miejsc), w którym sprzedawcy i kupujący dokonują wymiany towarów. instytucja, przez którą działają siły kształtujące ceny, popyt i podaż. Rynek jest mechanizme...

Wykład - pojęcie popytu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

Mikroekonomia, Pojęcie `popytu' Popyt - ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w danym czasie (zapotrzebowanie na określone dobro zgłaszane przez konsumentów w danej cenie i czasie). Popyt potencjalny - nie jest poparty możliwościami finansowymi (konsument wyraża jedynie...

Wykład - pojęcie podaży

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Mikroekonomia, Pojęcie `podaży' Podaż - ilość dobra oferowana przez producentów do sprzedaży przy danych cenach i w danym czasie Nietypowe krzywe podaży: Podaż sztywna (doskonale nieelastyczna) Podaż doskonale elastyczna: Zmiana ceny powoduje ruch wzdłuż krzywej podaży, zmienia się wielkość pod...

Wykład - pojęcie 'równowagi rynkowej'

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Mikroekonomia, Pojęcie `równowagi rynkowej' Równowaga rynkowa - mamy z nią do czynienia, gdy popyt jest równy podaży. Przesunięcia krzywych popytu i podaży: Pp = Pd Pd A CO A - punkt równowagi CO - cena równowagi QO - ilość równowagi QO Q C Pp _ + A' A Q' Pp' Pp Pd C' C Q Q ...

Wykład - przedsiębiorstwo, koszty stałe i zmienne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 805

Mikroekonomia, Pojecie 'przedsiębiorstwo, koszty stałe i zmienne' T: Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy, który prowadzi na własny rachunek zarobkowa działalność wytwórczą, handlową lub usługową. Przedsiębiorstwo stanowi wyodrębnioną pod względem ekonomicznym jednostkę a dzia...

Wykład - pojęcie 'korzyści skali''

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1547

Mikroekonomia, Pojecie 'korzyści skali' Korzyści i niekorzyści skali (rozpiętości, rozmiaru) produkcji: W długim okresie przedsiębiorstwo może osiągać Korzyści skali Niekorzyści skali Stałe efekty skali (stabilizacja) Korzyści skali: Występują wówczas, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż r...

Wykład - pojęcie 'monopol'

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Mikroekonomia, Pojęcie `monopol' Monopol Cechy monopolu pełnego: Na rynku działa jeden producent (sprzedawca) i wielu kupujących (rozproszenie po stronie popytu) Nie ma możliwości wejścia na rynek Produkty nie mają bliskich substytutów (nie są porównywalne) Uczestnicy rynku dysponują doskonałą...

Pojęcie "oligopol" - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Mikroekonomia, Pojęcie `oligopol' Oligopol Cechy: Niewielu producentów (kilka lub kilkanaście dużych firm). Silne bariery wejścia na rynek. Produkty są jednorodne (np. cukier) lub zróżnicowane (np. ubezpieczenia). Producenci i konsumenci pos...

Wykład - dochód i majątek

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2065

Mikroekonomia, Pojecie 'dochód i majątek Dochód - to suma pieniędzy uzyskana przez osobę lub gospodarstwo domowe w danym czasie (jest to strumień, dopływ w okresie czasu). Majątek - zasób, aktywa itp. Podział dochodów Podmiotowy - pozwala analizować jak rozłożone są dochody pomiędzy poszczególne...

Rynek pracy - wykład - Elastyczność podaży pracy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

Mikroekonomia, Pojęcie `rynek pracy' Rynek pracy Na rynku pracy stronę popytową reprezentują przedsiębiorstwa a stronę podażową pracownicy. Pracownicy są czynnikiem produkcji pracy - właścicielami wszelkich wymaganych umiejętności. Przedsiębiorstwa „kupują” umiejętności, wykształcenie, wiedzę prac...