Rynek pracy - wykład - Elastyczność podaży pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy - wykład - Elastyczność podaży pracy - strona 1 Rynek pracy - wykład - Elastyczność podaży pracy - strona 2 Rynek pracy - wykład - Elastyczność podaży pracy - strona 3

Fragment notatki:

Mikroekonomia, Pojęcie `rynek pracy'
Rynek pracy
Na rynku pracy stronę popytową reprezentują przedsiębiorstwa a stronę podażową pracownicy. Pracownicy są czynnikiem produkcji pracy - właścicielami wszelkich wymaganych umiejętności. Przedsiębiorstwa „kupują” umiejętności, wykształcenie, wiedzę pracowników. W rzeczywistości przedsiębiorstwo jest więc pracobiorcą a nie pracodawcą.
Popyt na pracę - określa ilu pracowników chcą zatrudnić przedsiębiorstwa, przy różnych stawkach płac.
Podaż na pracę - określa ile osób chce pracować przy danych stawkach płac (przy różnym poziomie płac).
Krzywa popytu na pracę ma postać typowej (ujemnie nachylonej) krzywej popytu.
Krzywa podaży pracy.
Podaż pracy można rozważać z następujących punktów widzenia:
Pojedynczego pracownika
Przedsiębiorstwa (pracodawcy)
Całego rynku
Podaż pracy pojedyńczego pracownika:
Praca wiąże się z wyrzeczeniami (przykrością). Każda kolejna godzina pracy sprawia nam coraz większą przykrość - rosnąca krańcowa przykrość z pracy. Pracodawca jest w stanie zrekompensować przykrość za pomocą wynagrodzeń, aby skutecznie zrekompensować występującą przykrość z pracy należałoby płacić coraz więcej pieniędzy za kolejne godziny pracy.
W praktyce jednak krzywa podaży różni się od powyższej i wygląda następująco:
Po przekroczeniu Np0 płaca rośnie lecz chcemy pracować coraz mniej.
Każde gospodarstwo domowe może przeznaczyć czas na pracę lub odpoczynek - nie istnieje żadna trzecia możliwość.
Liczba godzin pracy w ciągu doby ograniczona jest z oczywistego powodu do 24. w tej sytuacji chcemy pracować więcej godzin, by zwiększyć nasze dochody (pracodawca zwiększa pensje).
T1 - płaca 3 zł/godz. - tutaj praca jest cenniejsza niż wypoczynek.
T2 - dochody wystarczają do osiągnięcia naszych potrzeb. Powyżej tego dochodu (punktu), gdy pracodawca będzie podnosił pensje, praca staje się mniej cenna niż odpoczynek.
T3 - pracujemy mniej lecz z powodu wysokiej płacy nasze dochody globalne nie spadają - wolimy zatem pracować mniej mając tyle samo pieniędzy.
Efekt substytucyjny i dochodowy wzrostu płac.
Efekt substytucyjny zmiany cen - wzrost ceny jednego dobra czyni to dobro relatywnie droższe, co skłania nabywców do zastępowania go innym dobrem, relatywnie tańszym.
Efekt substytucyjny wzrostu płac ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz