Pojęcie "oligopol" - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie Pojęcie

Fragment notatki:

Mikroekonomia, Pojęcie `oligopol'
Oligopol
Cechy:
Niewielu producentów (kilka lub kilkanaście dużych firm).
Silne bariery wejścia na rynek.
Produkty są jednorodne (np. cukier) lub zróżnicowane (np. ubezpieczenia).
Producenci i konsumenci posiadają doskonałe informacje o rynku.
Typowa krzywa popytu dość stroma. Oligopol ma istoty wpływ na cenę.
Między przedsiębiorstwami istnieje silna współzależność.
Przypuśćmy, że istnieje 5 firm o 20% udziale w rynku każda. Jeśli jedna podejmie jakąś decyzję, to ma to znaczący wpływ na sytuację rynkową. Np. istnieje 5 telefonii komórkowych i pewnego razu Era postanawia obniżyć ceny rozmów. Klienci w tej sytuacji będą „uciekać” z innych firm i przechodzić do Ery. Pozostałe telefonie muszą więc podjąć jakieś działania, aby utrzymać przy sobie konsumentów.
Generalnie rzecz ujmując w oligopolu działanie jednej firmy zawsze powoduje reakcję w innych firmach (akcja = reakcja).
Duopol - szczególny przypadek oligopolu, w którym na rynku występują jedynie dwie firmy.
Firmy działające w warunkach oligopolu mogą przyjmować dwie strategie:
Współdziałanie (zmowa).
Walka konkurencyjna.
Porozumienia między firmami mogą mieć charakter legalny i jawny lub też nielegalny i tajny. W Europie zmowy firm są prawnie zabronione - forma ta jest dozwolona tylko w szczególnych sytuacjach.
Zmowa jest to wspólne porozumienie, aby ze sobą współdziałać. Zmowy zazwyczaj obejmują politykę kształtowania cen, wielkości produkcji oraz podziału rynku (udziału w rynku). Przykładem firm połączonych zmową jest OPEC.
Czynniki determinujące powstawanie porozumień (zmów):
Mała liczba przedsiębiorstw - im jest ich mniej tym większe ryzyko zmowy.
Wzajemna znajomość firm - im lepiej się znają tym wyższe prawdopodobieństwo zmowy.
Brak tajemnic w zakresie metod produkcji i kosztów np. cementownie - zawierały zmowy, na bazie których ograniczały produkcję, by utrzymać wysoką ceną produktu.
Zbliżona wielkość produkcji i kosztów.
Produkowane dobra są substytutami - im firmy produkują bliższe substytuty, tym ryzyko zmów jest większe np. cementownie.
Istnienie firmy dominującej - gdy istnieje jedna duża firma i reszta mniejszych ryzyko jest duże. W Polsce taka sytuacja ma miejsce na rynku ubezpieczeniowym.
Bariery wejścia na rynek - im większe/liczniejsze bariery, tym większe ryzyko zmów. Istnienie barier sprawia, że mało przedsiębiorstw znajduje się na rynku i tym samym panuje mniejsza konkurencja, możliwość podbijania cen. Dlatego też firmy tworzą zmowy, by uniemożliwić/utrudnić wejście na rynek innym (słabszym) firmom.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz