Dr Aleksandra Jurkowska

note /search

Certyfikaty depozytowe i obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2023

Certyfikaty   depozytowe Emitowane   na bazie   prawa bankowego.   Dłużne   papiery   wartościowe   banków. W   prawie   bankowym   nie są   one   wymienione   z   nazwy. Wyróżniamy: •   Certyfikaty   dyskontowe •   Certyfikaty   kuponowe ○   Z kuponem   stałym/zmiennym    Kupon   zmienny   może...

Dot. zarządzania Instytucjami kredytowymi cz I

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 5089

Przykładowe pytania egzaminacyjne dotyczą takich zagadnień jak: stopa procentowa swapu zakwotowanego, wartość netto banku, cena obligacji, zestawienie terminów kontraktowych, duration instrumentu finansowego, spekulacja stóp procentowych, długa pozycja w danej walucie RODZAJE POZYCJI POZABILANSOWY...

ZIK Jurkowska

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 4662

Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. Definicja i klasyfikacja ryzyka kredytowego, ocena wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, metody analizy, metoda opisowa, metoda punktowa credit scoring, credit scoring wedłu Lewisa,

ZIK Jurkowska wykład cały

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 6734

W sumie 64 strony wykładów W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia: dyrektywy unijne, instytucja kredytowa, pieniądz elektroniczny, banki, parabanki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, bank zagraniczny, bank krajowy, pieniądz ...

Zarządzanie instytucjami Kredytowymi, Jurkowska, egzamin, test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 3353
Wyświetleń: 14539

Test, pytania na egzamin. Do jednego z zestawu pytań także odpowiedzi. 1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy. 2. Dywersyfikacja, jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez. 3. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się. 4....

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5404

Wykłady dr Aleksandry Jurkowskiej. Prezentacje z Power Point-a. Wykłady są w Wordzie, więc łatwo można je wg własnego gustu z formatować. Pozwalają na gruntowne przygotowanie do egzaminu z przedmiotu zarządzanie instytucjami kredytowymi. Omawia problematykę bilansu banku komercyjnego, pozycje pozabi...

ZIK - I termin egzaminu - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 9072

Zarządzanie instytucjami kredytowymi, dr Jurkowska. Egzamin - pierwszy termin. Egzamin składa się z 34 pytań testowych (bez rozwiązań) z czterema wariantami odpowiedzi. Pytanie testowe poruszają takie zagadnienia jak: pozycje pozabilansowe utrzymywane przez banki komercyjne, dywersyfikacja jako meto...

ZIK Jurkowska

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 5880

Przedmiot prowadzony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zajęcia prowadzi dr Anna Jurkowska. Notatka ma 7 stron, łącznie 34 pytania bez odpowiedzi i porusza takie zagadnienia jak: banki komercyjne, pozycje pozabilansowe, dywersyfikacja, operacyjne zarządzanie płynnością banku, luka płynn...

Rynki finansowe i finanse publiczne - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 560
Wyświetleń: 8057

Dokument ma 30 stron i odpowiada na pytania takie jak: czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce, jakie są zalety i wady form organizacyjno - prawnych, jaką rolę w sektorze finansów publicznych w Polsce odgrywa budżet państwa, co oznacza budżet państwa de...

Rynki finansowe opracowanie wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5607

opracowanie RYNKI FINANSOWE W: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH: Gospodarka: • sektor realny (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, rzeczowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych); • sektor finansowy (kreowanie, tworzenie i ruch strumieni pieniężnych). Im bardziej rozwinięta ...